Gdzie jest kantor w aplikacji?

Na dolnym panelu kliknij Pieniądze, a następnie wybierz zakładkę Kantor.

Do wymiany walut możesz przejść też:

  • przez Płatności na dolnym panelu - z kafelka Kantor - wymiana walut
  • z poziomu rachunku walutowego - z kafelka Kantor - wymieniaj waluty
  • z poziomu akordeonu - znajdź na akordeonie zakładkę z Twoim rachunkiem walutowym, kliknij przycisk Wymień walutę
  • z poziomu szczegółów Twojego rachunku - z kafelka Wymiana walut

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia