Odblokowanie PIN-u tokena sprzętowego

Jeśli 5 razy wpiszesz błędny PIN do tokena, zostanie on zablokowany. Możesz go odblokować w serwisie internetowym CA24 eBank. Zaloguj się do serwisu, wybierz Ustawienia i przejdź do PIN tokena sprzętowego.

  1. Sprawdź, czy numer seryjny tokena podany w CA24 eBank jest taki sam, jak numer podany na odwrocie urządzenia
  2. Na tokenie przytrzymaj dłużej szary przycisk w lewym górnym rogu - pojawi się komunikat z kodem do odblokowania
  3. Przepisz kod z tokena do serwisu internetowego i wybierz ZATWIERDŹ. Na Twój telefon wyślemy SMS-a z kodem do odblokowania
  4. Na tokenie wybierz Dalej i przepisz kod z SMS-a
  5. Na koniec nadaj swój nowy PIN

Token możesz też odblokować:


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia