Hasło SMS można wykorzystać do momentu wygenerowania nowego. Każde nowe otrzymane hasło SMS unieważnia poprzednie.

Hasło SMS traci ważność w niektórych sytuacjach:

  • w składanej dyspozycji została wprowadzona zmiana (np. dokonano zmiany w danych przelewu do realizacji),
  • sesja wygasła przed wykorzystaniem hasła SMS,
  • przed wykorzystaniem hasła, użytkownik "wyszedł" z ekranu, w którym należało, zatwierdzić dyspozycję (np. z ekranu "Nowy przelew zwykły-potwierdzenie", przeszedł do ekranu np. "Oszczędności")

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku