W jakim czasie mogę wykorzystać hasło SMS, od momentu jego otrzymania?

Hasło SMS można wykorzystać do momentu wygenerowania nowego. Każde nowe otrzymane hasło SMS unieważnia poprzednie.

Hasło SMS traci ważność w niektórych sytuacjach:

  • w składanej dyspozycji została wprowadzona zmiana (np. dokonano zmiany w danych przelewu do realizacji),
  • sesja wygasła przed wykorzystaniem hasła SMS,
  • przed wykorzystaniem hasła, użytkownik "wyszedł" z ekranu, w którym należało, zatwierdzić dyspozycję (np. z ekranu "Nowy przelew zwykły-potwierdzenie", przeszedł do ekranu np. "Oszczędności")

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www