W jakim czasie mogę wykorzystać hasło SMS, od momentu jego otrzymania?

Hasło SMS jest do jednej konkretnej operacji i nie ma ograniczenia czasowego.

Hasło straci ważność jeśli:

  • wprowadzisz zmiany w operacji np. zmienisz kwotę przelewu,
  • wygaśnie sesja zanim wpiszesz hasło SMS,
  • wyjdziesz z ekranu, w którym masz zatwierdzić operację do innego.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia