Co to jest Telekod i skąd go wziąć?

Telekod to sześciocyfrowy kod służący do identyfikacji klienta w Serwisie telefonicznym CA24. Po podpisaniu Umowy Bankowości Elektronicznej jednorazowy telekod wysyłany jest na numer telefonu klienta służący do autoryzacji. Po pierwszym uwierzytelnieniu w Serwisie telefonicznym CA24 klient nadaje samodzielnie swój własny telekod.

Nowy telekod musi spełniać następujące warunki:

  • nie może składać się z następujących po sobie cyfr (np. 123456, 987654),
  • nie może zawierać trzech takich samych cyfr obok siebie (np. 225553, 444444),
  • nie może być taki sam jak pierwsze sześć cyfr PESEL klienta.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www