Jest to unikalny kod cyfrowo-literowy przyznawany Klientowi przez Bank przy aktywowaniu dostępu do bankowości internetowej. Służy do jednoznacznej identyfikacji, jako jeden ze składowych elementów autoryzacji. Jeden Klient (bez względu na ilość posiadanych przez siebie produktów) zawsze posługuje się jednym identyfikatorem.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku