Co to jest IDENTYFIKATOR?

Jest to unikalny kod cyfrowo-literowy przyznawany Klientowi przez Bank przy aktywowaniu dostępu do bankowości internetowej. Służy do jednoznacznej identyfikacji, jako jeden ze składowych elementów autoryzacji. Jeden Klient (bez względu na ilość posiadanych przez siebie produktów) zawsze posługuje się jednym identyfikatorem.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www