Co to jest serwis tekstowy CA24?

To usługa Banku informująca o operacjach na koncie przy pomocy wiadomości SMS. To wygodny i szybki dostęp do danych o rachunku, który gwarantuje całodobową możliwość kontroli wydatków oraz zwiększa bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej (powiadomienia odnośnie wykonywanych transakcji).

Dla kogo?

Z usługi mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione do dysponowania kontem. Jest ona skierowana do Klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.

Co oferuje?

W ramach usługi można korzystać z powiadomień. Usługa gwarantuje pełną swobodę w wyborze funkcji oraz czasu, w jakim wiadomości będą wysyłane.

Powiadomienia
Powiadomienia są to wiadomości wysyłane w wyniku zaistnienia zdarzeń na koncie, jak np. wpływ na rachunek, realizacja przelewu. SMS wysyłany jest automatycznie lub w ustalonych przez Klienta godzinach.
Wpływ na rachunek
Obciążenie rachunku
Zakończenie lokaty
Zrealizowany przelew/zlecenie z datą przyszłą
Odrzucony przelew/zlecenie z datą przyszłą
Przekroczenie salda
Blokada kanału dostępu
Nałożenie blokady środków na rachunku
Karta płatnicza gotowa do odbioru w placówce

* koszt wg stawki operatora

Jak aktywować?

Usługę można uruchomić:

Ile kosztuje?

Za wysłane przez Bank SMSy (automatyczne powiadomienia) pobierana jest opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji.
Koszt SMS-a z komendą wysłaną do Credit Agricole jest zgodny z taryfą Twojej sieci telefonii komórkowej.

Stopka redakcyjna

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku