Serwis tekstowy CA24

To usługa Banku informująca o operacjach na koncie przy pomocy wiadomości SMS. To wygodny i szybki dostęp do danych o rachunku, który gwarantuje całodobową możliwość kontroli wydatków oraz zwiększa bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej (powiadomienia odnośnie wykonywanych transakcji).

Dla kogo?

Z usługi mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione do dysponowania kontem. Jest ona skierowana do Klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.

Co oferuje?

W ramach usługi można korzystać z powiadomień. Usługa gwarantuje pełną swobodę w wyborze funkcji oraz czasu, w jakim wiadomości będą wysyłane.

Wpływ na rachunek

Informacja o zasileniu rachunku określoną kwotą (np. przelew, wpłata gotówkowa). Masz możliwość ustalenia minimalnej kwoty, powyżej której będziesz otrzymywać SMS-y. Domyślna wartość ustalona jest na 200 zł.

Obciążenie rachunku

Informacja o wszelkich transakcjach obciążających rachunek (z wyłączeniem obciążeń z tytułu opłat i prowizji). Masz możliwość ustalenia minimalnej kwoty, powyżej której będziesz otrzymywać wiadomości. Domyślna wartość ustalona jest na 200 zł.

Zakończenie lokaty

Informacja o zakończeniu lokaty, a więc o finalnym rozliczeniu lokaty (przelaniu kapitału i odsetek na rachunek bieżący). Dotyczy sytuacji, gdy lokata nie podlega odnowieniu, a także gdy lokata zostaje zerwana.

Zrealizowany przelew/zlecenie z datą przyszłą

Informacja o wykonaniu płatności (zaksięgowaniu środków) związanej z realizacją zlecenia stałego lub przelewu, który w momencie składania dyspozycji miał podaną przyszłą datę efektywną.

Odrzucony przelew/zlecenie z datą przyszłą

Informacja o nie wykonaniu ustanowionej płatności (przelew/zlecenie stałe) z odroczoną datą wykonania.

Przekroczenie salda

Informacja o przekroczeniu salda dostępnego na rachunku.

Blokada kanału dostępu

Informacja o zablokowaniu danego kanału dostępu - serwis internetowy lub telefoniczny

Nałożenie blokady środków na rachunku

Informacja o nałożeniu na rachunku blokady wynikającej z transakcji kartowej lub utworzenia przelewu/zlecenia z datą przyszłą z opcją blokady środków do daty realizacji transakcji.

Karta płatnicza gotowa do odbioru placówce

Informacja o karcie płatniczej (VISA Elektron Credit Agricole) przygotowanej do odebrania we wskazanej placówce Credit Agricole Bank Polska S.A. Dotyczy zarówno pierwszej karty, jak i każdej następnej (wznowionej).

Jak aktywować?
Ile kosztuje?

Za wysłane przez Bank SMSy (automatyczne powiadomienia) pobierana jest opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji.
Koszt SMS-a z komendą wysłaną do Credit Agricole jest zgodny z taryfą Twojej sieci telefonii komórkowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia