Co to jest serwis tekstowy CA24?

To usługa Banku informująca o operacjach na koncie przy pomocy wiadomości SMS. To wygodny i szybki dostęp do danych o rachunku, który gwarantuje całodobową możliwość kontroli wydatków oraz zwiększa bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej (powiadomienia odnośnie wykonywanych transakcji).

Dla kogo?

Z usługi mogą korzystać wszystkie osoby uprawnione do dysponowania kontem. Jest ona skierowana do Klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.

Co oferuje?

W ramach usługi można korzystać z powiadomień i zapytań. Usługa gwarantuje pełną swobodę w wyborze funkcji oraz czasu, w jakim wiadomości będą wysyłane.

Powiadomienia Zapytania
Powiadomienia są to wiadomości wysyłane w wyniku zaistnienia zdarzeń na koncie,
jak np. wpływ na rachunek, realizacja przelewu.
SMS wysyłany jest automatycznie
lub w ustalonych przez Klienta godzinach.
Zapytania są to wiadomości wysyłane
w odpowiedzi na przesłane pytania
w postaci komend - odpowiednio sformatowanych SMS-ów. Zapytanie musi być przesłane pod numer 697 088 066*. Odpowiedź jest wysyłana natychmiast.
Wpływ na rachunek Numer konta (rachunku)
Obciążenie rachunku Skrócony stan konta
Zakończenie lokaty Szczegółowy stan konta
Zrealizowany przelew/zlecenie z datą przyszłą Informacja o pożyczce w koncie
Odrzucony przelew/zlecenie z datą przyszłą Historia transakcji
Przekroczenie salda Lista przelewów i zleceń oczekujących na realizację
Blokada kanału dostępu Zestawienie lokat
Nałożenie blokady środków na rachunku Lista blokad
Karta płatnicza gotowa do odbioru w placówce Serwis pomocy

* koszt wg stawki operatora

Ważne:

  • W sytuacji, gdy usługa jest aktywna dla kilku kont, wysłana komenda dla konta innego niż domyślne powinna mieć format: S XXXXXXXXXXXX (przykład dla stanu konta), gdzie XXXXXXXXXXXX oznacza skrócony nr rachunku, którego ona dotyczy.
    (Z wyłączeniem komend AKTYWUJ oraz N)
  • XXXXXXXXXXXX - jest opcjonalne i oznacza skrócony numer wskazanego konta (12 cyfr, które są pogrubione w tym przykładowym rachunku: 02 1940 1076 1234 5678 0000 0000)
  • Wielkość liter w wysyłanej wiadomości (zapytaniu) nie ma znaczenia, jeśli usługa jest aktywna dla kilku kont i w wysyłanej komendzie (zapytaniu) nie wskaże się, którego konta ono dotyczy, generowana jest odpowiedź dla konta domyślnego
  • W przypadku nieaktywnej usługi lub po wskazaniu błędnego numeru konta nie zostanie wysłana żadna odpowiedź
Jak aktywować?

Usługę można uruchomić:

Po uruchomieniu usługi należy wysłać SMS o treści AKTYWUJ pod numer 697 088 066 ,
aby móc otrzymywać wiadomości.

Ile kosztuje?

Za wysłane przez Bank SMSy (automatyczne powiadomienia oraz z odpowiedzi na zapytanie) pobierana jest opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji.
Koszt SMS-a z komendą wysłaną do Credit Agricole jest zgodny z taryfą Twojej sieci telefonii komórkowej.

Co zrobić po zmianie numeru telefonu?

Korzystasz już z usługi i chcesz zmienić numer telefonu lub operatora? Pamiętaj, po wprowadzeniu zmiany konieczna jest ponowna aktywacja usługi. Aby móc nadal otrzymywać wiadomości, należy wysłać SMS o treści AKTYWUJ pod numer 697 088 066 .

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku