Czy token ma określoną datę ważności?

Nowe tokeny nie mają daty ważności. Mogą być używane bezterminowo.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia