Czy token ma określoną datę ważności?

Nowe tokeny nie mają daty ważności. Mogą być używane bezterminowo.

Tokeny RSA były wydawane na określony czas i wymagały wymiany.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
 
Nowy wygląd strony www