Skąd wiadomo, które hasło SMS należy wprowadzić?

Hasła SMS są ponumerowane. Numer wprowadzanego hasła musi być tożsamy z tym, który podany jest zawsze przed polem do jego wprowadzenia w serwisie internetowym CA24.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www