Co to jest alias?

Alias to inaczej Twój własny identyfikator do logowania do serwisu CA24 eBank. Umożliwia łatwiejsze logowanie - nie musisz pamiętać identyfikatora cyfrowego, który nadajemy na początku. Zamiast tego możesz wymyślić swój "nick" i używać go jako identyfikatora.

Żeby nadać Twój indywidualny alias zaloguj się do CA24 eBank, wejdź w Ustawienia i w Hasło i logowanie.

Alias może być dowolny, ale żeby był bezpieczny musi spełniać określone wymagania:

  • musi mieć od 6 do 30 znaków,
  • musi zawierać co najmniej jedną literę od A do Z (bez polskich znaków), cyfry i znaki specjalne: (-), (_), (.)
  • nie może mieć spacji,
  • nie może zawierać numeru PESEL, ani daty urodzenia
  • nie może być imieniem (pierwszym lub drugim) ani nazwiskiem,
  • może być zapisany dowolną wielkością znaków (małe i duże).

Pamiętaj, nie ujawniaj nikomu swoich danych do logowania do serwisów bankowych. My także nigdy nie prosimy Cię o podanie tych danych ani przez telefon, ani w jakiejkolwiek innej formie. Próby wyłudzenia danych do logowania do bankowości internetowych to dość częste działania przestępców. Zachowaj ostrożność i bankuj bezpiecznie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia