Mobilna autoryzacja

Obrazek prezentujący Mobilną autoryzację

Mobilna autoryzacja to jeden ze sposobów na zatwierdzanie operacji w CA24 eBank. Żeby z niej korzystać wystarczy mieć zainstalowaną i aktywną aplikację CA24 Mobile, a następnie aktywować usługę Mobilnej autoryzacji. Sposób zatwierdzenia operacji zależy od tego, czy korzystasz z aplikacji w trybie online (z dostępem do internetu) czy w trybie offline (bez internetu). Nawet gdy Twój smartfon jest offline możesz zatwierdzić operację.

Sprawdź:

Jak aktywować mobilną autoryzację w serwisie internetowym CA24 eBank?
Jak zatwierdzić operację w CA24 eBank korzystając z Mobilnej autoryzacji?
Jak zmienić metodę autoryzacji?

Hasło SMS

Obrazek prezentujący przykładowe hasło SMS

Hasło SMS to wygodna i bezpieczna forma autoryzacji operacji w CA24 eBank. Polega na przepisaniu jednorazowego, ośmiocyfrowego kodu wysłanego przez Bank w pole autoryzacji. Każde hasło opatrzone jest numerem identyfikacyjnym, generowanym równolegle w serwisie CA24 podczas składania dyspozycji, np. realizacji przelewu. Ułatwia to weryfikację transakcji przez Klienta. Tylko wprowadzenie prawidłowego hasła, zaakceptowanego przez Bank powoduje zatwierdzenie dyspozycji.

Sprawdź:

Co zrobić, żeby korzystać z haseł SMS do zatwierdzania operacji?
Czy można dwa razy wpisać to samo hasło SMS?

Należy pamiętać, że:

  • hasła SMS są unikalne i generowane losowo, a użyte mogą być tylko jeden raz,
  • każde nowe hasło SMS unieważnia poprzednie, ponadto hasło traci ważność jeżeli:
    • w składanej dyspozycji została wprowadzona zmiana (np. dokonano zmiany w danych przelewu do realizacji),
    • sesja użytkownika wygasła czyli klient został wylogowany z CA24 eBank przed wykorzystaniem hasła,
    • użytkownik opuścił ekran zatwierdzania dyspozycji (np. wylogował się lub przeszedł do innego ekranu),
  • trzy kolejne i błędne próby wprowadzenia hasła SMS, skutkują zablokowaniem dostępu do CA24 eBank.

Hasła jednorazowe wysyłane są tylko w przypadku zatwierdzania operacji, np. przelewu. Dostęp do CA24 eBank wymaga podania identyfikatora oraz hasła zdefiniowanego przez Klienta i spełniającego określone przez Bank wymagania bezpieczeństwa. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej.

Token sprzętowy

Obrazek prezentujący token sprzętowy

To nowoczesne urządzenie, które zapewnia bezpieczną metodę autoryzacji, czyli zatwierdzania operacji w bankowości internetowej. Jego działanie polega na skanowaniu tzw. kodów Cronto i generowaniu kodu numerycznego, którym potwierdza się operacje w CA24 eBank. Indywidualny token – zabezpieczony hasłem PIN. Token wydajemy w naszych placówkach na czas nieokreślony, bez konieczności wymiany.

Jak zacząć korzystać z tokena sprzętowego?
Jeśli masz u nas konto i chcesz korzystać z tokena – przyjdź do najbliższej placówki. Odbierzesz tam urządzenie, a doradca pomoże Ci je aktywować i nadać numer PIN.

Sprawdź:

Jak zatwierdzać operacje tokenem sprzętowym?
Co to jest kod Cronto?

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia