Jak należy właściwie skonfigurować przeglądarkę?

Przed rozpoczęciem korzystania z usług bankowości internetowej Banku należy sprawdzić i upewnić się, że sposób skonfigurowania przeglądarki jest zgodny z zaleceniami Banku.
Wskazówki odnośnie prawidłowej konfiguracji przeglądarki można znaleźć na stronie poświęconej bezpieczeństwu w Credit Agricole Bank Polska S.A. Można też skontaktować się z nami telefonicznie, wówczas Doradca pomoże poprawnie ustawić przeglądarkę. Przypominamy, że właściwe skonfigurowanie przeglądarki jest jednym z warunków bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia