Konto

Chciałbym dokonać przelewu z konta w banku Credit Agricole na rachunek zagraniczny. Czy jest to możliwe?

Tak. Z konta w banku Credit Agricole można wykonać przelew w systemie SEPA - w walucie EUR, kierowany do dowolnego kraju UE (w tym Polski), Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii na rachunek w banku będącym uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA a także przelew w systemie SWIFT, dostępny.w walutach EUR, USD, GBP i CHF.

Zobacz więcej

Chciałbym otrzymywać wyciągi elektroniczne. Co powinienem zrobić?

Zmiana formy otrzymywania wyciągu możliwa jest w dowolnej placówce Banku Credit Agricole, telefonicznie pod numerem 19 019 lub +48 71 354 90 09 (dla Klientów posiadających telekod), oraz w serwisie internetowym CA24 (dla Klientów posiadających token lub korzystających z haseł sms).
Aby zmienić formę otrzymywania wyciągu, należy kliknąć w menu następująca ścieżkę: Lista kont/ Wyciągi/Ustawienia wyciągów.

Zobacz więcej

Co zrobić, aby dokonać przelewu z zagranicy na konto w banku Credit Agricole?

Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Banku Credit Agricole, Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:

 1. imię i nazwisko odbiorcy przelewu (Posiadacza rachunku),
 2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN), przed którym należy dodatkowo wpisać "PL": PL (26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu),
 3. tytuł płatności - należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew,
 4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:
  Credit Agricole Bank Polska SA
  pl. Orląt Lwowskich 1
  53-605 Wrocław, Polska
 5. kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR

Bank Credit Agricole uznaje konta swoich klientów przychodzącymi przelewami w EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY i PLN, przy czym uznanie konta następuje zawsze w walucie PLN. Jeśli przelew zostanie wysłany w innej walucie niż wymieniona powyżej nie dotrze do Banku Credit Agricole, lecz zostanie zwrócony do banku nadawcy przelewu.

Zobacz więcej

Co zrobić, aby mieć dostęp do konta przez Internet?

Żeby mieć dostęp do konta przez Internet należy uruchomić taką usługę. Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 19 019 lub +48 71 35 49 009, pod warunkiem posiadania telekodu. W przypadku braku telekodu sugerujemy kontakt z dowolną placówką bankową.

Zobacz więcej

Czy jest możliwość otwarcia w banku Credit Agricole rachunku walutowego?

Tak. Bank Credit Agricole oferuje w ramach konta osobistego możliwość otwarcia rachunku walutowego w 3 walutach obcych: euro, dolarze amerykańskim i funcie brytyjskim.

Zobacz więcej

Czy mieszkając za granicą mogę otworzyć konto?

Wniosek o otwarcie konta można zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 19 019 lub +48 71 35 49 009 oraz przez Internet. Po wypełnieniu formularza (telefonicznie bądź on-line) nasz Doradca kontaktuje się z Klientem, po czym kurierem Bank wysyła na podany adres dokumentację do podpisu (korespondencja związana z kontem jest wysyłana również wyłącznie na polskie adresy korespondencyjne). Niestety kurier ma możliwość obsługi Klienta tylko na obszarze Polski, w związku z tym sugerujemy przy najbliższej wizycie w Polsce udać się do dowolnej placówki Banku Credit Agricole celem otwarcia konta otwarcia konta lub ustanowienie pełnomocnika, umocowanego do otwarcia konta w imieniu Klienta. Szczegółowe informacje są dostępne pod nr telefonu 19 019 lub +48 71 35 49 009.

Zobacz więcej

Czy mogę otworzyć konto dla osoby niepełnoletniej?

Konto w Banku Credit Agricole może być otwarte jedynie dla osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. Aktualnie nie ma możliwości otwarcia konta dla osoby niepełnoletniej. Posiadacz konta może jednak wskazać osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat jako Pełnomocnika do karty płatniczej wydawanej do konta.

Zobacz więcej

Czy za pomocą karty do konta mogę dokonywać transakcji przez Internet?

Płatności internetowe są dostępne dla kart Visa 1 Konto, Visa 1 Konto Euro26, Mastercard Debit Standard oraz Mastercard Debit Platinum. Visa Electron umożliwia wyłącznie płatności bezgotówkowe w placówkach handlowych wyposażonych w terminale POS oraz wypłat środków z bankomatów.

Zobacz więcej

Dostałem nową kartę do konta. Jak mogę ją uruchomić?

Nowe karty płatnicze do konta przekazywane Klientom drogą pocztową przed pierwszym użyciem wymagają uruchomienia.

Uruchomienie nowej karty jest możliwe:

Po uruchomieniu karty należy ją aktywować poprzez dokonanie transakcji stykowejza pomocą karty z użyciem PINu (do momentu wykonania takiej transakcji nie jest możliwe wykonywanie płatności zbliżeniowych). Karty wznowione wymagają tylko aktywacji.

Zobacz więcej

Ile trwa przelew z zagranicy na konto w Banku Credit Agricole?

Czas otrzymania środków na konto od Banku nadawcy w systemie SWIFT może potrwać od kilku do kilkunastu dni. Jest to uzależnione od procedur obowiązujących w Banku nadawcy oraz liczby pośredników, którzy uczestniczą w transakcji. W sytuacji, gdy bank Credit Agricole jest odbiorcą przelewu z zagranicy, nie możemy niestety określić czasu trwania takiego przelewu. W przypadku przelewów w systemie SEPA bank nadawca ma obowiązek przekazać środki najpóźniej w terminie D+1, co oznacza, że w Credit Agricole środki są księgowane najpóźniej po dwóch dniach roboczych od momentu zlecenia przelewu przez nadawcę.

Zobacz więcej

Ile wynosi opłata za przelew z zagranicy dokonany na konto w Banku Credit Agricole?

Bank Credit Agricole jest odbiorcą przelewu, dlatego własiciel konta w Banku Credit Agricole nie ponosi opłat za otrzymanie przelewu zagranicznego. Zleceniodawca ponosi opłatę za nadanie przelewu, która naliczana jest zgodnie z taryfą banku nadawcy i pośredników (jeżeli występują w przelewie).

Zobacz więcej

Jak mogę zrezygnować z konta?

Zgodnie z Regulaminem, umowa konta powinna być wypowiedziana w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnej placówce Banku Credit Agricole.

Z chwilą wypowiedzenia umowy, Posiadacz konta jest zobowiązany:

 • do zwrotu otrzymanych kart płatniczych i tokena,
 • do spłacenia zadłużenia w rachunku bieżącym do dnia rozwiązania umowy,
 • do zadysponowania środkami pozostającymi na rachunkach konta.
Zobacz więcej

Jak otworzyć konto w banku Credit Agricole?

To bardzo proste. Wybierz sposób, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

Zobacz więcej

Jestem cudzoziemcem. Czy mogę otworzyć konto w banku Credit Agricole?

Tak. Możesz otworzyć konto w placówce bankowej, jeśli posiadasz jeden z akceptowanych przez Bank dokumentów i pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe informacje są dostępne w każdej placówce lub pod numerem telefonu:

 • Polska infolinia: 19 019 lub z zagranicy i komórek +48 71 35 49 009
 • Contact in English: 801 70 09 00mfor mobile phones and abroad phone calls +48 71 799 71 99
 • Service téléphonique en français: 801 700 666 pour les portables et de fetranger +48 71 799 71 77
Zobacz więcej

Jestem studentem i nie mam jeszcze dochodów. Czy mogę otworzyć sobie konto?

Tak, aby otworzyć konto w Banku Credit Agricole nie trzeba mieć stałych dochodów. Wystarczy wykonać miesięcznie 1 płatność kartą lub BLIK, żeby nie płacić za prowadzene konta, kartę do konta, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i przelewy Elixir przez internet lub aplikację mobilną.

Zapraszamy do otwarcia Konta dla Ciebie MOVE!Zobacz więcej

Mam Konto Klasyczne, a chciałbym zamienić je na inny pakiet. W jaki sposób mogę tego dokonać?

Zamiany pakietu można dokonać za pomocą serwisu telefonicznego CA 24 , pod nr telefonu 19 019 lub +48 71 35 49 009, pod warunkiem posiadania telekodu lub w Placówce Bankowej.

Zobacz więcej

Mam konto na moje imię i nazwisko. Czy do tego konta mogę dopisać drugiego posiadacza? Jeżeli tak, to co mam zrobić?

Zapraszamy do odwiedzenia jednej z naszych placówek bankowych. Osobę, która ma zostać drugim posiadaczem, poprosimy o przedstawienie swojego dokumentu tożsamości.

Zobacz więcej

Skończyła mi się ważność karty do konta. Co mam zrobić?

Karta do konta po upływie jej ważności jest wznawiana automatycznie i przesyłana dostarczana przez Bank tak, jak jej poprzedni egzemplarz (najczęściej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny). Warunkiem wznowienia karty jest jej użytkowanie (Bank nie wznawia kart, jeśli nie były użyte ani razu w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu wskazanego na aktualnym egzemplarzu karty). Jeżeli karta nie została dostarczona drogą pocztową, sugerujemy skorzystanie z serwisu internetowego (19 019 lub +78 71 35 49 009). pod warunkiem posiadania telekodu. lub z placówką banku Credit Agricole.

Zobacz więcej

W jaki sposób rozliczane są transakcje dokonane przy użyciu karty do konta dokonywane za granicą?

Obciążenie rachunku z tytułu transakcji dokonanych poza granicami kraju następuje w złotych polskich po otrzymaniu z Mastercard lub Visa (zależnie od organizacji, z którą wydano kartę) rozliczenia transakcji. Jeżeli dokonywana jest transakcja poza granicami kraju w euro, kwoty transakcji w euro (EUR) przeliczane są na złote polskie (PLN) w dniu rozliczenia transakcji przez Centrum według kursu sprzedaży dewiz Banku Zachodniego WBK SA z tego dnia. Transakcje dokonywane poza granicami kraju w walutach innych niż euro (EUR), są najpierw przeliczane na euro (EUR) według kursu stosowanego przez Mastercard/Visa obowiązującego w dniu przedstawienia transakcji do rozliczenia przez instytucję, w której transakcja została dokonana, a następnie przeliczane są na złote polskie (PLN). Przy przewalutowania stosowana jest opłata, wskazana w Tabeli opłat i prowizji.

Zobacz więcej

W jakich godzinach odbywają się księgowania sesji przychodzących i wychodzących?

Księgowanie sesji przychodzących w Banku Credit Agricole odbywa się w dni robocze w godzinach: 12.00, 16.00, 18.00.

Dyspozycje polecenia przelewu są realizowane:

 1. jeżeli zostały złożone do godziny 14.30 w dniu roboczym - tego samego dnia,
 2. jeżeli zostały złożone po godzinie 14.30 w dniu roboczym - najpóźniej następnego dnia roboczego,
 3. jeżeli zostały złożone w dniu wolnym od pracy - w najbliższym dniu roboczym.
Zobacz więcej

Złożyłem wniosek za pośrednictwem Internetu i co dalej? W jaki sposób mam podpisać umowę i kiedy konto będzie aktywne?

Na podstawie wypełnionego przez Ciebie wniosku, przygotujemy umowę konta i prześlemy ją do Ciebie pocztą do podpisu. Odeślij podpisaną umowę wraz z kserokopią stron dokumentu tożsamości. Twoje konto zostanie uaktywnione po otrzymaniu przez Bank, podpisanej przez Ciebie umowy konta, o czym zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu przesyłki wyślemy do Ciebie drugi egzemplarz umowy oraz kartę, PIN do karty i/lub token (jeśli złożyłeś na nie zapotrzebowanie). Zadzwoń do nas pod nr 19 019, aby aktywować kartę i dostęp do konta przez telefon i/lub Internet.

Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www