Zwolnienia pieniędzy spod egzekucji

Jeśli np. komornik, urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd miasta zajął Twoje konto bankowe, to nadal możesz mieć dostęp do swoich pieniędzy. Możesz ubiegać się o zwolnienie części pieniędzy spod egzekucji w ramach grup, które opisujemy poniżej.

Każda z tych grup jest niezależna.

 • Tak zwana „kwota wolna”
  To 75% minimalnego wynagrodzenia w Polsce w danym roku. Więcej informacji
 • Pieniądze, które ustawowo nie podlegają egzekucji, są to:
  • alimenty z funduszu alimentacyjnego
  • alimenty przekazane przez komornika,
  • świadczenia integracyjne,
  • dodatkowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emerytura i 14. emerytura
  • dodatki osłonowe,
  • renty alimentacyjne,
  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenia wychowawcze,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • pieniądze na utrzymanie mieszkania w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w części która przysługuje na dzieci lub osoby dorosłe w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • świadczenia uzupełniające, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (13 emerytura),
 • delegacja, rozliczenie delegacji, zaliczka na delegację pod warunkiem, że na koncie nie ma zajęcia alimentacyjnego, a jeśli jest, wówczas zwalnia się maksymalnie 50% kwoty.

Wypłata pieniędzy ustawowo wolnych od egzekucji nie pomniejsza kwoty wolnej.

Pieniądze, które mogą być zwolnione z egzekucji przez komornika, urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych lub urząd miasta. Mogą to być np.

 • Twoje wynagrodzenie,
 • alimenty wypłacane przez osoby fizyczne np. przelew z tytułem „alimenty”,
 • Twoja emerytura lub renta,
 • świadczenia z Urzędu Pracy,
 • państwowe dopłaty i dotacje dla rolnictwa,
 • dotacje unijne,
 • zasiłki dla osób bezrobotnych,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • stypendia.

Jeśli masz zajęcia na swoim koncie od kilku organów np. od komornika i urzędu skarbowego, to żebyśmy mogli zwolnić Twoje pieniądze - potrzebujemy zgody każdego z organów - w naszym przykładzie komornika i urzędu skarbowego.

Kiedy my (bank) możemy zwolnić spod egzekucji alimenty?

Możemy zwolnić spod egzekucji komorniczej alimenty, kiedy:

 • masz postanowienie sądu, które potwierdza zasądzenie alimentów na Twoją rzecz,
 • dostajesz je na Twoje konto bezpośrednio od komornika,
 • pochodzą z funduszu alimentacyjnego.

Jak możesz wnioskować o zwolnienie części pieniędzy spod egzekucji?

Wyślij nam prośbę lub wniosek o zwolnienie części Twoich pieniędzy spod egzekucji komorniczej. Możesz to zrobić:

 • przez czat (po zalogowaniu) w aplikacji CA24 Mobile, albo serwisie CA24 eBank,
 • w naszej dowolnej placówce,
 • przez formularz - wniosek o zwolnienie Twoich pieniędzy z zajęcia np. komorniczego, przez urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd miasta.

Zwolnij pieniądze z egzekucji

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia