Czy istnieje darmowe konto osobiste bez regularnych wpływów?

Darmowym kontem osobistym, które nie wymaga regularnych wpływów, jest Podstawowy Rachunek Płatniczy. Rachunek ten jest przeznaczony jedynie dla konsumentów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapoznaj się z naszą ofertą kont osobistych.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia