Jak mogę zrezygnować z konta?

Zgodnie z Regulaminem, umowa konta powinna być wypowiedziana w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnej placówce Banku Credit Agricole.

Z chwilą wypowiedzenia umowy, Posiadacz konta jest zobowiązany:

  • do zwrotu otrzymanych kart płatniczych i tokena,
  • do spłacenia zadłużenia w rachunku bieżącym do dnia rozwiązania umowy,
  • do zadysponowania środkami pozostającymi na rachunkach konta.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia