Jak zamówić nową kartę do konta?

Nową kartę do konta możesz zamówić w CA24 eBank. Zaloguj się i wybierz Moje produkty i Konta. Z listy po lewej stronie wybierz rachunek, do którego chcesz zamówić kartę i kliknij Zamów nową kartę. W kolejnym kroku możesz wybrać:

  • użytkownika, np. pełnomocnika do konta;
  • typ karty, w zależności od konta jakie masz możesz wybrać rodzaj karty, np. kartę z wizerunkiem
  • limit dzienny, czyli maksymalną kwotę, którą chcesz dysponować podczas płatności kartą każdego dnia. Domyślna wartość to 2 000 zł.

Ostatni element to adres korespondencyjny, na który chcesz dostać kartę.

Po uzupełnieniu wszystkich danych przejdź dalej i zatwierdź operację - wpisz hasło z SMS-a, który do Ciebie prześlemy lub jeśli używasz tokena - hasło i wskazanie tokena.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia