Karta do konta po upływie jej ważności jest wznawiana automatycznie i przesyłana dostarczana przez Bank tak, jak jej poprzedni egzemplarz (najczęściej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny). Warunkiem wznowienia karty jest jej użytkowanie (Bank nie wznawia kart, jeśli nie były użyte ani razu w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu wskazanego na aktualnym egzemplarzu karty). Jeżeli karta nie została dostarczona drogą pocztową, sugerujemy skorzystanie z serwisu internetowego (19 019 lub +78 71 35 49 009). pod warunkiem posiadania telekodu. lub z placówką banku Credit Agricole.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku