Czy mogę otworzyć konto dla osoby niepełnoletniej?

Konto w Banku Credit Agricole może być otwarte jedynie dla osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. Aktualnie nie ma możliwości otwarcia konta dla osoby niepełnoletniej. Posiadacz konta może jednak wskazać osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat jako Pełnomocnika do karty płatniczej wydawanej do konta.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www