Konto w Banku Credit Agricole może być otwarte jedynie dla osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. Aktualnie nie ma możliwości otwarcia konta dla osoby niepełnoletniej. Posiadacz konta może jednak wskazać osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat jako Pełnomocnika do karty płatniczej wydawanej do konta.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku