Jak sprawdzić stan konta w aplikacji?

1 sposób

Możesz włączyć w ustawieniach szybki podgląd salda przed zalogowaniem.

  1. Zaloguj się i kliknij Twój profil (Twoje inicjały lub zdjęcie w lewym górnym rogu)
  2. Przejdź do zakładki Ustawienia
  3. Kliknij Pieniądze przed zalogowaniem pod nagłówkiem Moje finanse
  4. Włącz Pokaż pieniądze przed zalogowaniem, wybierz sposób prezentacji salda i rachunki (produkty), do których chcesz mieć szybki dostęp
  5. Potwierdź Twoją decyzję przez wpisanie PIN-u mobilnego
  6. Żeby zobaczyć saldo, wyloguj się z aplikacji. Przesuń ekran logowania w dół, żeby zobaczyć saldo konta.

2 sposób

Stan Twojego konta możesz sprawdzić po zalogowaniu do aplikacji. Na głównym ekranie wybierz kartę akordeonu z wybranym rachunkiem, żeby zobaczyć Twoje saldo.

3 sposób

  1. Zaloguj się i kliknij zakładkę Pieniądze w dolnym panelu aplikacji
  2. Następnie kliknij zakładkę Rachunki w górnym panelu
  3. Wejdź w szczegóły wybranego rachunku

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia