Możesz otworzyć konto, jeśli posiadasz jeden z akceptowanych przez Bank dokumentów, stałe zamieszkanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe informacje (w tym o placówkach, w których możliwa jest obsługa cudzoziemców) są dostępne pod numerem telefonu 801 33 00 00 lub +48 71 35 49 009.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu