Czy karta płatnicza musi być podpisana?

Karta płatnicza jest ważna dopiero w momencie podpisania jej przez właściciela. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia niepodpisanej karty płatniczej, zatrzymać ją, a nawet zniszczyć.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia