Za co została naliczona opłata o tytule […]?

Opłata za prowadzenie konta/kartę/wypłatę z bankomatów/serwis tekstowy CA24 jest pobierana, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym nie zapewniony został minimalny wpływ na rachunek (wysokość wpływu zależna jest od posiadanego pakietu konta) i nie wykonana została przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa (np. kartą do konta lub BLIKiem). Więcej informacji można znaleźć w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia