Karty kredytowe

Co to jest i jak działa opcja Twoje Rachunki?

Opcja ta, pozwoli Ci na łatwe i korzystne finansowo regulowanie stałych opłat np. za gaz, energię elektryczną, telefon. Zapłata za te rachunki odbywa się przelewem bezpośrednio z rachunku karty kredytowej na rachunek instytucji bez użycia samej karty i traktowane jest, jak transakcja bezgotówkowa. Oznacza to, że w w przypadku spłaty w w okresie bezodsetkowym nie zostaną naliczone odsetki.
Aby uruchomić możliwość dokonywania takich płatności najpierw należy zdefiniować w placówce Banku odbiorców płatności. W tym celu zapraszamy do dowolnej placówki z dokumentami (np. faktury, rachunki) wystawionymi na Posiadacza karty lub Jego Małżonka i zawierającymi dane instytucji na rzecz której przelew ma zostać wykonany. Po zdefiniowaniu odbiorcy płatności możesz realizować w dowolnej placówce Banku, za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24, w serwisie internetowym CA24 oraz przy użyciu aplikacji mobilnej CA24 Mobile.

Zobacz więcej

Co to jest okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy umożliwia odroczenie w czasie spłaty zobowiązań z tytułu transakcji bezgotówkowych - czyli dokonanych w sklepach i w innych miejscach akceptujących karty płatnicze, ale także przelewy realizowane z rachunku karty kredytowej w opcji Twoje Rachunki. To czas, w jakim możesz uregulować swoje zobowiązania względem banku, nie ponosząc dodatkowych kosztów z tytułu odsetek. Warunkiem skorzystania z okresu bezodsetkowego jest całkowita spłata zadłużenia wykazanego na wyciągu w danym okresie rozliczeniowym.

Zobacz więcej

Co to jest Plan Spłat Ratalnych?

Plan Spłat Ratalnych to inaczej mówiąc raty w karcie kredytowej. Aby z nich skorzystać dokonaj zakupów kartą, a następnie zadzwoń na numer serwisu telefonicznego CA24. Potem przenieś całość lub część zadłużenia na karcie na Plan Spłat Ratalnych oraz wybierz ilość rat. Dzięki czemu kwota przeniesiona na Plan Spłat Ratalnych będzie spłacana w równych miesięcznych ratach, analogicznie jak w przypadku kredytu ratalnego. Dodatkowo oprocentowanie Planu Spłat Ratalnych jest niższe niż Planu Podstawowego. Aby dowiedzieć się więcej o opcji kredytu ratalnego w karcie przejdź do strony Plan Spłat Ratalnych.

Zobacz więcej

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty to forma automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej. Warunkiem skorzystania z usługi automatycznej spłaty jest:

 • posiadanie konta w naszym lub w dowolnym innym banku, który przeprowadza rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
 • złożenia upoważnienia dla Banku Credit Agricole do obciążania w trybie polecenia zapłaty konta Klienta oraz dostarczenia upoważnienia i uruchomienia usługi w banku, w którym prowadzone jest to konto.

Usługa automatycznej spłaty zadłużenia jest dostępna w dwóch wariantach:

 • automatycznej spłaty kwoty wymaganej spłaty minimalnej,
 • automatycznej spłaty kwoty całości zadłużenia umożliwiającego skorzystanie z okresu bezodsetkowego.

Wybór wariantu należy do Ciebie a dokonywany jest w momencie uruchomienia usługi. Możesz też zawsze dokonać jego zmiany składając odpowiednią dyspozycję w dowolnej placówce Banku lub pod numerem serwisu telefonicznego CA24 . Polecenie zapłaty pozwala na odwołanie płatności – zarówno najbliższej planowanej, a także płatności już zrealizowanej (przez 8 tygodni o daty realizacji).

Zobacz więcej

Co to jest wyciąg elektroniczny i co należy zrobić by z niego korzystać?

Wyciąg elektroniczny to alternatywna, wygodna i bezpłatna forma otrzymywania comiesięcznego wyciągu z rachunku karty. Aby poznać w szczegółach korzyści i zasady zapraszamy na specjalną stronę wyciągi elektroniczne .

Zobacz więcej

Co zrobić, gdy karta zginie lub zostanie skradziona?

W takim wypadku należy dla bezpieczeństwa jak najszybciej zastrzec kartę. Aby dokładnie dowiedzieć się w jaki sposób możesz to zrobić zapraszamy na stronę zastrzeżenie karty, która zawiera stosowne numery telefonów i opisuje wszystkie ważne elementy związane z zastrzeganiem kart.

Zobacz więcej

Czy istnieje możliwość automatycznego spłacania karty kredytowej?

Tak, można zdefiniować automatyczną spłatę zadłużenia na karcie w opcji Polecenie Zapłaty. Opis jak to zrobić znajdziesz w pytaniu "Co to jest Polecenie Zapłaty?".

Zobacz więcej

Czy kartami kredytowymi Banku Credit Agricole można płacić przez Internet?

 • Płatności za zakupy dokonane przez Internet dokonasz kartami Gold oraz Silver Banku Credit Agricole.
 • Pamiętaj, by dane karty podawać wyłącznie w miejscach o znanej reputacji.
Zobacz więcej

Czy mogę podwyższyć limit kredytowy na karcie?

Tak, w każdym momencie możesz zawnioskować o zmianę limitu kredytowego na swojej karcie kredytowej, który przyznał Bank. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • dzwoniąc na numer serwisu telefonicznego CA24. Konsultant odpowie Ci, czy i na jakich zasadach możesz podwyższyć limit swojej karty kredytowej
  lub
 • w dowolnej placówce Banku

Dla podwyższenia limitu konieczne jest posiadanie zdolności kredytowej.

Zobacz więcej

Jak długo ważna jest karta?

Karta jest ważna jest zgodnie z terminem wskazanym na karcie. Jeśli nie zrezygnujesz z jej wznowienia, Bank automatycznie przedłuży jej ważność na kolejny okres, wydając przy tym nowy egzemplarz karty.

Zobacz więcej

Jak działa i jakie korzyści daje klub rabatowy Banku Credit Agricole?

Klub rabatowy oferuje zniżki na zakupy w sklepach Partnerów Klubu. Rabaty udzielane są w momencie zakupu dokonywanego kartą płatniczą Banku Credit Agricole, w tym dowolna kartą kredytową. Cena płacona kartą jest pomniejszana przez pracownika sklepu, o kwotę rabatu, bezpośrednio przy dokonywaniu płatności na kasie sklepu i na terminalu kartowym. Wysokość rabatu zależna jest od oferty każdego Partnera klubu. Oprócz rabatów klub oferuje okresowo inne korzyści. Aby sprawdzić aktualna ofertę rabatów, promocji i listę Partnerów klubu przejdź do strony klubu rabatowego .

Zobacz więcej

Jak kontrolować swoje wydatki kartą kredytową?

Polecamy aktywowanie dostępów zdalnych do karty - w tym celu niezbędne jest zawarcie Umowy Bankowości Elektronicznej CA24. Po jej zawarciu można kontrolować swoje wydatki na bieżąco za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej CA24 Mobile, a także przez serwis internetowy CA24. W aplikacji i serwisie można m.in. przeglądać historię rachunku, a także informację na temat transakcji jeszcze niezaksięgowanych (blokady na rachunku karty). Możesz również zapoznać się ze szczegółami rachunku, wysokością dostępnego limitu, a w serwisie internetowym - również pobierać i przeglądać ostatnie wyciągi z rachunku.

Zobacz więcej

Jak mogę aktywować kartę kredytową?

Aktywacji karty możesz dokonać na dwa sposoby:

 • dzwoniąc na numer serwisu telefonicznego CA24, pod którym, po zidentyfikowaniu przez pracownika Banku, karta zostanie aktywowana. Karta jest aktywna najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu aktywacji,
  lub
 • dokonując przy pomocy karty jakiejkolwiek transakcji z użyciem numeru PIN (np. wypłata z bankomatu).

Pamiętaj! Wysyłana karta jest nieaktywna ze względów bezpieczeństwa i trzeba ją aktywować.

Zobacz więcej

Jak mogę korzystać ze swojej karty kredytowej?

Przy użyciu karty kredytowej możesz wykonywać:

 • transakcje bezgotówkowe - czyli płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo VISA lub Mastercard
 • transakcje gotówkowe - czyli wypłaty z bankomatów czy wypłaty w placówkach Banku
 • transakcje na odległość bez fizycznego przedstawienia karty - MO/TO/IO (mail order/telephone order/internet order - zamówienie pocztowe, zamówienie telefoniczne, zamówienie internetowe). Transakcje dostępne są dla kart Gold, Silver i Mastercard Standard.
 • przelewy z rachunku karty - przelewy w opcji "Twoje rachunki" (traktowane jako transakcja bezgotówkowa) oraz przelewy na dowolny rachunek (traktowane jako transakcja gotówkowa) - realizowane na podstawie dyspozycji składanej w dowolnej placówce Banku, za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24, w serwisie internetowym CA24 oraz przez aplikację CA24 Mobile. W aplikacji możesz realizować przelewy na dowolny rachunek bez konieczności wcześniejszego definiowania odbiorcy.
Zobacz więcej

Jak mogę wyłączyć funkcję zbliżeniową na mojej karcie?

Tak, funkcję zbliżeniową karty wydanej przez Credit Agricole Bank Polska S.A. możesz wyłączyć przez zgłoszenie dyspozycji w dowolnej placówce bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A. lub w serwisie telefonicznym CA24 , pod numerem telefonu 19 019 lub +48 71 35 49 009 . Funkcja zbliżeniowa na karcie zostanie wyłączona w dwa dni roboczeciągu dwóch dni od daty zgłoszenia, jednak aby to nastąpiłozmiana została zapisana na karcie, należy po tym terminie dokonać transakcji stykowej lub transakcji w bankomacie. Ponowne włączenie funkcji zbliżeniowej jest niemożliwe – konieczne będzie zamówienie nowej karty.

Zobacz więcej

Jak mogę zamówić kartę kredytową Banku Credit Agricole?

 1. Składając wniosek przez Internet:
 2. Dzwoniąc pod numer serwisu telefonicznego CA24 : 19 019* lub +48 71 35 49 009.
  * Koszt połączenia wg stawki operatora.
 3. Wysyłając SMS* o treści KARTA na numer 71127 - doradca oddzwoni w ciągu 2 dni roboczych.
  * Koszt SMSa to 1,23 zł z VAT
 4. Odwiedzając dowolną placówkę Banku
Zobacz więcej

Jak skorzystać z gotówki za pomocą karty kredytowej?

 1. Najprostszym sposobem jest dokonanie wypłaty gotówki z bankomatu. Do tego celu niezbędna jest karta oraz numer PIN.
 2. Kolejnym sposobem jest wypłata środków w gotówce z karty kredytowej bezpośrednio podczas wizyty w placówce Banku. W tym przypadku nie jest potrzebne użycie samej karty.
Zobacz więcej

Jaka jest minimalna kwota dochodu, aby starać się o kartę kredytową?

Dla kart:

 • Visa i Mastercard Gold: 3 000 zł netto
 • Visa i Mastercard Silver: 1 400 zł netto
 • Visa Standard: 500 zł netto
Zobacz więcej

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć, aby uzyskać kartę kredytową?

Udając się do placówki, zabierz ze sobą dowód osobisty.

W zależności od rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu, możesz potrzebować poniższych dokumentów potwierdzających jego wysokość:

 • jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące,
 • jeśli jesteś emerytem: ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia,
  * oryginał do wglądu
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą: kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat ZUS/podatku za ostatnie 3 miesiące oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów zawierające podsumowanie za minimum ostatnie 3 miesiące, podpisane przez Kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego,
  *oryginał do wglądu
 • jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne: kopię decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego i jego wielkość w hektarach przeliczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną.
 • inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń z Bankiem.
Zobacz więcej

Jakie opłaty można regulować bezgotówkowo kartą kredytową w opcji Twoje Rachunki?

Kartami kredytowymi Credit Agricole można bezgotówkowo regulować opłaty za:

 • gaz,
 • energia elektryczna,
 • woda,
 • ogrzewanie,
 • mieszkanie (czynsz, fundusz remontowy),
 • telewizja,
 • telefon stacjonarny,
 • telefon komórkowy,
 • Internet,
 • ochrona (np. posesji).
 • wywóz śmieci,
 • ubezpieczenia (opłacenie składki ubezpieczeniowej),
 • podatek lokalny (wyłącznie podatek od nieruchomości),
 • nauka (opłacenie udokumentowanych stałych wydatków związanych z edukacją wydatki na szkołę(np. szkoła językowa), przedszkole).

Uprzednio należy zdefiniować odbiorcę co można uczynić w każdej placówce Banku .

Zobacz więcej

Kiedy i w jaki sposób powinienem spłacić zadłużenie na karcie kredytowej?

Spłaty zadłużenia należy dokonywać w terminie wskazanym w comiesięcznym wyciągu do karty. Termin ten jest wyznaczany w Credit Agricole w zależności od karty jako 26 dzień (karty Gold) lub 24 dzień (karty Silver i karta Standard) licząc od dnia sporządzenia wyciągu.
Dokonując spłaty zadłużenia możesz wybrać jedną z opcji:

 • spłata całkowita w okresie bezodsetkowym - oznacza ona spłatę całości zadłużenia wykazanego na ostatnim wyciągu
 • spłata kwoty minimalneja - oznacza spłatę 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należnych opłat, prowizji i odsetek, min. 30 zł oraz raty wynikającej z Planu Spłat Ratalnych (jeśli korzystasz z takiej opcji)
Zobacz więcej

Mam kartę kredytową i chciałabym mieć dostęp do karty przez Internet. Jak aktywować tę usługę?

 • Aktywacji dostępu do karty przez Internet możesz dokonać w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerem serwisu telefonicznego CA24: 19 019 lub +48 71 35 49 009 .
 • Dostęp do tej funkcjonalności posiadają karty: Gold, Silver oraz Standard
Zobacz więcej

Na czym polegają płatności zbliżeniowe?

Płatności zbliżeniowe to sposób dokonywania płatności na terminalu kartowym z użyciem karty. Jest to nowoczesna i wygodna forma płatności kartą. Płatność zbliżeniowa dokonywana jest tylko poprzez zbliżenie plastiku karty do czytnika terminalu, może być potwie. Aby korzystać z tej formy płatności należy posiadać kartę wyposażony w tą technologię, zaś sklep musi posiadać odpowiednio skonfigurowany terminal. W ofercie Banku Credit Agricole oferują taką możliwość karty Gold oraz karty Silver.

Zobacz więcej

Nie otrzymałem wyciągu. Co powinienem zrobić?

 • Jeżeli zdecydowałeś się na otrzymywanie wyciągów elektronicznych wyłącznie w serwisie internetowym CA24 - wyciąg jest udostępniany w serwisie w ciągu kilku dni od daty sporządzenia (nie otrzymujesz dodatkowej wysyłki).
 • W przypadku wyciągów wysyłanych na adres poczty elektronicznej - sprawdź koniecznie, czy przesyłka z wyciągiem nie została zakwalifikowana jako spam.
 • Jeśli nie otrzymasz wyciągu za dany okres rozliczeniowy lub gdy wyciąg zawiera niezgodne saldo, powinieneś, nie później niż w ciągu 14 dni od daty końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wyciąg, zwrócić się do nas w celu ustalenia salda zadłużenia. Informacje o kwocie wymaganej spłaty minimalnej można uzyskać także w placówce banku lub pod numerem serwisu telefonicznego CA24.
Zobacz więcej

W jaki sposób doładować telefon prepaid za pomocą karty kredytowej?

Możesz doładować telefon środkami na karcie kredytowej, w tym celu skorzystaj z aplikacji CA24 Mobile i w opcji płatności wybierz Doładowanie telefonu, jako rachunek, z którego będzie dokonana płatność, wybierając rachunek karty - wskaż numer doładowywanego telefonu oraz kwotę doładowania. Doładowanie powinno nastąpić w krótkim czasie po zatwierdzeniu operacji w aplikacji.

Zobacz więcej

W jaki sposób mogę zdefiniować odbiorcę moich opłat?

Odbiorcę przelewu można zdefiniować:

 • w przypadku przelewów z rachunku innych niż opcja Twoje Rachunki - w dowolnej placówce Banku oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24
 • w przypadku opcji Twoje Rachunki - w dowolnej placówce Banku na podstawie przedstawionej faktury lub innego dokumentu.

Pamiętaj, że za pośrednictwem aplikacji CA24 Mobile możesz realizować przelewy wykorzystując środki dostępne na rachunku karty również bez konieczności wcześniejszego definiowania odbiorcy (nie dotyczy to płatności w opcji Twoje Rachunki).

Zobacz więcej

W jakim terminie mam dokonać spłaty karty, aby nie ponosić ryzyka spóźnienia?

Za dzień spłaty zadłużenia uznawany jest dzień księgowania środków na rachunku kredytowym.

W przypadku spłaty dokonywanej w placówkach Banku (poprzez wpłatę gotówkową lub przelew z konta prowadzonego w Banku Credit Agricole) lub za pośrednictwem serwisu internetowego (przelew z konta prowadzonego w Banku Credit Agricole), zaksięgowanie spłaty następuje w trybie online. W pozostałych przypadkach zaksięgowanie spłaty następuje w dniu otrzymania przez Bank środków przekazanych przez instytucję (inny bank, pocztę lub inną jednostkę przyjmującą wpłaty gotówkowe), za pośrednictwem której dokonano spłaty zadłużenia. W związku z tym, wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając czas na przepływ środków pomiędzy instytucją przyjmująca wpłatę a Bankiem np. w bankach rozliczających transakcje w Krajowej Izbie Rozliczeniowej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www