Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty to forma automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej. Warunkiem skorzystania z usługi automatycznej spłaty jest:

  • posiadanie konta w naszym lub w dowolnym innym banku, który przeprowadza rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
  • złożenia upoważnienia dla Banku Credit Agricole do obciążania w trybie polecenia zapłaty konta Klienta oraz dostarczenia upoważnienia i uruchomienia usługi w banku, w którym prowadzone jest to konto.

Usługa automatycznej spłaty zadłużenia jest dostępna w dwóch wariantach:

  • automatycznej spłaty kwoty wymaganej spłaty minimalnej,
  • automatycznej spłaty kwoty całości zadłużenia umożliwiającego skorzystanie z okresu bezodsetkowego.

Wybór wariantu należy do Ciebie a dokonywany jest w momencie uruchomienia usługi. Możesz też zawsze dokonać jego zmiany składając odpowiednią dyspozycję w dowolnej placówce Banku lub pod numerem serwisu telefonicznego CA24 . Polecenie zapłaty pozwala na odwołanie płatności – zarówno najbliższej planowanej, a także płatności już zrealizowanej (przez 8 tygodni o daty realizacji).


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www