Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty to forma automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej. Z usługi automatycznej spłaty możesz skorzystać jeśli:

  • posiadasz konto w naszym lub w dowolnym innym banku, który przeprowadza rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
  • złożysz upoważnienie dla banku Credit Agricole do obciążania w trybie polecenia zapłaty swojego konta oraz dostarczysz upoważnienie i uruchomisz usługę w banku, w którym prowadzone jest to konto.

Usługa automatycznej spłaty zadłużenia jest dostępna w dwóch wariantach:

  • automatycznej spłaty kwoty wymaganej spłaty minimalnej,
  • automatycznej spłaty kwoty całości zadłużenia umożliwiającego skorzystanie z okresu bezodsetkowego.

Wariant wybierasz sam w momencie uruchomienia usługi. Możesz też zawsze dokonać jego zmiany - wystarczy, że złożysz odpowiednią dyspozycję w dowolnej placówce banku lub pod numerem serwisu telefonicznego CA24. Polecenie zapłaty pozwala na odwołanie płatności - zarówno najbliższej planowanej, a także płatności już zrealizowanej (przez 8 tygodni od daty realizacji).


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia