Możesz doładować telefon środkami na karcie kredytowej, w tym celu skorzystaj z aplikacji CA24 Mobile i w opcji płatności wybierz Doładowanie telefonu, jako rachunek, z którego będzie dokonana płatność, wybierając rachunek karty - wskaż numer doładowywanego telefonu oraz kwotę doładowania. Doładowanie powinno nastąpić w krótkim czasie po zatwierdzeniu operacji w aplikacji.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu