• Jeżeli zdecydowałeś się na otrzymywanie wyciągów elektronicznych wyłącznie w serwisie internetowym CA24 - wyciąg jest udostępniany w serwisie w ciągu kilku dni od daty sporządzenia (nie otrzymujesz dodatkowej wysyłki).
  • W przypadku wyciągów wysyłanych na adres poczty elektronicznej - sprawdź koniecznie, czy przesyłka z wyciągiem nie została zakwalifikowana jako spam.
  • Jeśli nie otrzymasz wyciągu za dany okres rozliczeniowy lub gdy wyciąg zawiera niezgodne saldo, powinieneś, nie później niż w ciągu 14 dni od daty końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wyciąg, zwrócić się do nas w celu ustalenia salda zadłużenia. Informacje o kwocie wymaganej spłaty minimalnej można uzyskać także w placówce banku lub pod numerem serwisu telefonicznego CA24.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku