Kiedy i w jaki sposób powinienem spłacić zadłużenie na karcie kredytowej?

Spłaty zadłużenia należy dokonywać w terminie wskazanym w comiesięcznym wyciągu do karty. Termin ten jest wyznaczany w Credit Agricole w zależności od karty jako:

licząc od dnia sporządzenia wyciągu.

Dokonując spłaty zadłużenia możesz wybrać jedną z opcji:

  • spłata całkowita w okresie bezodsetkowym - oznacza ona spłatę całości zadłużenia wykazanego na ostatnim wyciągu,
  • spłata części zadłużenia, ale nie mniej niż kwota minimalna,
  • spłata kwoty minimalnej - oznacza spłatę 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należnych opłat, prowizji i odsetek, min. 30 zł oraz raty wynikającej z Planu Spłat Ratalnych (jeśli korzystasz z takiej opcji).

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia