Spłaty zadłużenia należy dokonywać w terminie wskazanym w comiesięcznym wyciągu do karty. Termin ten jest wyznaczany w Credit Agricole w zależności od karty jako 26 dzień (karty Gold) lub 24 dzień (karty Silver i karta Standard) licząc od dnia sporządzenia wyciągu.
Dokonując spłaty zadłużenia możesz wybrać jedną z opcji:

  • spłata całkowita w okresie bezodsetkowym - oznacza ona spłatę całości zadłużenia wykazanego na ostatnim wyciągu
  • spłata kwoty minimalneja - oznacza spłatę 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należnych opłat, prowizji i odsetek, min. 30 zł oraz raty wynikającej z Planu Spłat Ratalnych (jeśli korzystasz z takiej opcji)

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku