Odbiorcę przelewu można zdefiniować:

  • w przypadku przelewów z rachunku innych niż opcja Twoje Rachunki - w dowolnej placówce Banku oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24
  • w przypadku opcji Twoje Rachunki - w dowolnej placówce Banku na podstawie przedstawionej faktury lub innego dokumentu.

Pamiętaj, że za pośrednictwem aplikacji CA24 Mobile możesz realizować przelewy wykorzystując środki dostępne na rachunku karty również bez konieczności wcześniejszego definiowania odbiorcy (nie dotyczy to płatności w opcji Twoje Rachunki).

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu