Metody zatwierdzania płatności kartą

W Credit Agricole zależy nam na bezpieczeństwie Twoich pieniędzy, dlatego wciąż pracujemy nad nowymi zabezpieczeniami, które mają je chronić. W tym celu między innymi wdrażamy zmiany, które nałożyła na instytucje finansowe Dyrektywa PE i Rady EU 2015/2366 (popularnie nazywana dyrektywą PSD2) i dla wybranych transakcji stosujemy zasady tzw. Silnego Uwierzytelnienia Klienta (ang. Strong Customer Authentication). Wymagamy wówczas, żebyś podczas płatności kartą kredytową i debetową (do konta) autoryzował transakcję przynajmniej dwoma z trzech czynników Silnego Uwierzytelnienia. Są to:

 • coś, o czym wiesz tylko Ty

  np. PIN, PIN mobilny, hasło

 • coś, co masz tylko Ty

  np. telefon z zainstalowaną aplikacją CA24 Mobile, karta płatnicza

 • coś, co jest tylko Twoją cechą

  np. odcisk palca, zdjęcie twarzy (Face ID)

Nie wszystkie transakcje będą wymagały od Ciebie autoryzacji z wykorzystaniem Silnego Uwierzytelnienia – nie zawsze będą wymagane dwa czynniki.

Zobacz, jak będziesz potwierdzać transakcje:

Płatności kartą w punktach stacjonarnych

Podczas zakupów w sklepach lub punktach usługowych płatność autoryzujesz przez:

 • przy transakcjach zbliżeniowych:
  • zbliżenie karty do terminala i podanie PIN-u
  • zbliżenie karty do terminala, gdy płatność nie wymaga podanie PIN-u

  Każda transakcja zbliżeniowa powyżej 100 zł wymaga podania PIN. Czasem także dla niektórych transakcji poniżej 100 zł będzie wymagany PIN, wtedy terminal wyświetli taką informację.

 • przy tzw. transakcji „stykowych” (z włożeniem karty do terminala):
  • włożenie karty do terminala i wpisanie PIN-u
  • włożenie karty do terminala bez podawania PIN-u

PIN nie będzie wymagany przy płatnościach:

 • za przejazd autostradą
 • za parking
 • za bilety komunikacji miejskiej

W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w tym w Polsce, poza wyżej podanymi przypadkami (np. opłatami za przejazd autostradą i parking) transakcje „stykowe” wymagają podania PIN-u karty. W krajach poza EOG PIN nie zawsze będzie wymagany. Tu dodatkowo możliwe są inne formy autoryzowania transakcji np. podpis na wydruku z terminala.

Płatności kartą w internecie

Kiedy płacisz kartą w internecie musisz podać dane karty: jej numer, datę ważności i kod CVV2/CVC2. Następnie, w zależności od metody:

W niektórych przypadkach Silne Uwierzytelnienie nie będzie konieczne i wystarczy podanie danych karty.

Wypłaty w bankomatach

Transakcje w bankomatach autoryzujesz przez włożenie karty do bankomatu lub zbliżenie jej do czytnika i wpisanie PIN-u. PIN jest wymagany niezależnie od kwoty jaką wypłacasz.

Wpłaty we wpłatomatach

Transakcje autoryzujesz przez włożenie karty do wpłatomatu lub zbliżenie jej do czytnika i wpisanie PIN-u.

Wypłata gotówki z rachunku karty kredytowej w placówkach banku

W placówce banku wypłatę z rachunku karty kredytowej potwierdzisz podpisem na dyspozycji wypłaty gotówki.

Przelew z rachunku karty kredytowej

Jeśli chcesz zlecić przelew z rachunku karty kredytowej (także w ramach usługi „Twoje rachunki”) w placówce to transakcję potwierdzisz podpisem na dyspozycji przelewu.

Kiedy robisz przelew z rachunku karty kredytowej (także w ramach usługi „Twoje rachunki”) w serwisie CA24 eBank lub w aplikacji CA24 Mobile transakcje potwierdzasz tak samo jak inne operacje w tych serwisach. Więcej informacji na temat metod autoryzacji znajdziesz tutaj.

Płatności kartą przez telefon

Do transakcji musisz podać dane karty: jej numer, datę ważności, kod CVV2/CVC2. Przy niektórych płatnościach może być dodatkowo wymagane podanie kodu 3D-Secure z SMS-a. Dostaniesz go w SMS-ie podczas rozmowy.

Płatności mobilne (telefonem lub zegarkiem) kartą dodaną do elektronicznego portfela

Podczas płatności powyżej 100 zł i przy niektórych transakcjach poniżej tej kwoty będzie wymagane odblokowanie telefonu:

 • hasłem lub kodem
 • wzorem odblokowania
 • odciskiem palca, rozpoznawaniem twarzy
 • innym sposobem jakiego używasz w telefonie,
  a następnie zbliżenie telefonu do terminala.

Przy pozostałych transakcjach zbliżeniowych z Google Pay wystarczy wybudzić telefon i zbliżyć go do terminala.

Wybrane transakcje będą jeszcze wymagały dodatkowego podania PIN-u karty.

Wszystkie transakcje w bankomatach autoryzujesz przez zbliżenie wybudzonego telefonu do czytnika w bankomacie i podanie PIN-u karty.

Kiedy korzystasz z Google Pay w aplikacjach mobilnych sklepów lub dostawców usług transakcje autoryzujesz przez wybór Google Pay i potwierdzenie płatności. W trakcie płatności może być wymagane dodatkowe potwierdzenie płatności metodą ustawioną dla blokady ekranu / odblokowania ekranu.

Podczas płatności w przeglądarce internetowej wymagane jest zalogowanie do konta Google na urządzeniu, z którego korzystasz. Transakcję autoryzujesz przez wybór Google Pay jako metody płatności.

Dodatkowo wymagane może być potwierdzenie transakcji jedną z metod autoryzacji stosowanych w przypadku płatności kartą w internecie (np. autoryzacja z wykorzystaniem kodu 3D-Secure).

Podczas płatności musisz odblokować telefon, dwukrotnie wcisnąć boczny przycisk, zbliżyć telefon do terminala, a potem zaakceptować transakcję za pomocą:

 • biometrii (Touch ID lub Face ID)
 • kodu

Kiedy płacisz Apple Pay przez Apple Watch: musisz wybudzić zegarek przez dwukrotnie kliknięcie przycisku bocznego, a następnie zbliżyć zegarek do terminala.

Podczas płatności Apple Watch nie jest wymagane podawanie kodu do autoryzacji transakcji. Pierwszym (wcześniejszym) zabezpieczeniem jest kod odblokowujący, który podajesz za każdym razem, kiedy zakładasz zegarek na rękę.

Transakcje w bankomatach autoryzujesz przez zbliżenie wybudzonego:

 • iPhone
 • Apple Watch

do czytnika i podanie PIN-u karty. PIN jest wymagany dla każdej kwoty wypłaty.

Kiedy wybierasz płatność Apple Pay w internecie, płatność potwierdzasz przez dwukrotnie wciśniecie przycisku bocznego i:

 • biometrię (Touch ID lub Face ID)
 • kod zabezpieczający

Płacąc Apple Pay przez Apple Watch potwierdzasz transakcję przez dwukrotne wciśnięcie przycisku bocznego.

Podczas płatności Apple Watch nie jest wymagane podawanie kodu do autoryzacji transakcji. Pierwszym (wcześniejszym) zabezpieczeniem jest kod odblokowujący, który podajesz za każdym razem, kiedy zakładasz zegarek na rękę.

Kiedy korzystasz z iPhone lub iPad możesz potwierdzić zakup za pomocą:

 • z biometrii (Touch ID lub Face ID)
 • kodu zabezpieczającego urządzenia

Kiedy korzystasz z Apple Watch autoryzujesz transakcję przez dwukrotne kliknięcie przycisku bocznego

Kiedy korzystasz z Apple Watch, jesteś proszony o podanie kodu odblokowującego za każdym razem, kiedy założysz zegarek na rękę, dlatego nie ma konieczności ponownego wprowadzania kodu do autoryzowania transakcji zegarkiem o ile cały czas masz go na ręce.

Kiedy korzystasz z komputera MAC możesz potwierdzić zakup przez:

 • czytnik Touch ID
 • użyć do autoryzacji: iPhone, iPad lub Apple Watch.

Kiedy płacisz zbliżeniowo zegarkiem Garmin wybierasz ikonę płatności na zegarku, podajesz 4-cyfrowe hasło do portfela Garmin Pay w zegarku i zbliżasz go do terminala.

Przy kolejnej płatności będzie wymagane ponowne podanie hasła do portfela, jeśli upłyną 24 godziny lub jeśli w międzyczasie ściągniesz zegarek lub wyłączysz pomiar tętna.

Podczas wypłaty gotówki z bankomatu wybierasz ikonę płatności na zegarku, podajesz 4-cyfrowe hasło do portfela Garmin Pay , zbliżasz zegarek do czytnika w bankomacie i wprowadzasz PIN do karty. PIN wymagany jest dla każdej kwoty wypłaty.

Hasło do portfela Garmin Pay nie będzie wymagane, jeśli nie minęły 24 godziny od jego wprowadzenia i w międzyczasie nie zdjąłeś zegarka.

Kiedy płacisz zbliżeniowo Fitbit Pay wybierz kartę w menu zegarka, wpisz 4-cyfrowe hasło do portfela i zbliż zegarek do terminala.

Przy kolejnej płatności będzie wymagane ponowne podanie hasła do portfela, jeśli upłyną 24 godziny lub jeśli w międzyczasie ściągniesz zegarek lub wyłączysz pomiar tętna.

Podczas wypłaty gotówki z bankomatu najpierw wybierasz kartę z menu w zegarku, następnie wpisujesz 4-cyfrowe hasło do portfela Fitbit Pay, potem zbliżasz zegarek do czytnika w bankomacie i wpisujesz PIN karty. PIN wymagany jest dla każdej kwoty wypłaty.

Hasło do portfela Fitbit Pay nie będzie wymagane, jeśli nie minęły 24 godziny od jego wprowadzenia i w międzyczasie nie zdjąłeś zegarka.

Kiedy płacisz zbliżeniowo urządzeniem Xiaomi wybierasz ikonę płatności na zegarku, podajesz 6-cyfrowe hasło do portfela Xiaomi Pay na urządzeniu i zbliżasz go do terminala.

Przy kolejnej płatności będzie wymagane ponowne podanie hasła do portfela, jeśli upłyną 24 godziny lub jeśli w międzyczasie ściągniesz urządzenie lub wyłączysz pomiar tętna.

Podczas wypłaty gotówki z bankomatu wybierasz ikonę płatności na urządzeniu, podajesz 6-cyfrowe hasło do portfela Xiaomi Pay, zbliżasz do czytnika w bankomacie i wprowadzasz PIN do karty. PIN wymagany jest dla każdej kwoty wypłaty.

Przy kolejnej wypłacie będzie wymagane ponowne podanie hasła do portfela, jeśli upłyną 24 godziny lub jeśli w międzyczasie ściągniesz urządzenie lub wyłączysz pomiar tętna.

Kiedy płacisz zbliżeniowo zegarkiem Swatch, zbliż urządzenie do terminala płatniczego. Dla transakcji na kwotę przynajmniej 100 zł wprowadzasz PIN na terminu płatniczym taki sam jak do karty plastikowej.

Podczas wypłaty gotówki z bankomatu zbliż urządzenie do czytnika w bankomacie i wprowadzasz PIN do karty. PIN wymagany jest dla każdej kwoty wypłaty.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia