Jak naliczamy premię w programie „Maksymalnie zakupowy” jeśli zmienisz abonament?

Jeśli zmieniasz wariant abonamentu bierzemy pod uwagę łączną kwotę wszystkich Twoich premii, które naliczyliśmy do dnia obowiązywania nowo wybranego abonamentu, zarówno w danym miesiącu, jak i roku kalendarzowym. Jeśli maksymalna łączna kwota premii przysługująca dla nowo wybranego abonamentu w danym miesiącu i w roku kalendarzowym nie została jeszcze przekroczona, premię będziemy naliczać nadal:

  • do osiągnięcia przez Ciebie maksymalnej łącznej kwoty premii przysługującej w danym miesiącu kalendarzowym - dla nowo wybranego abonamentu,
  • nie dłużej niż do osiągnięcia maksymalnej łącznej kwoty premii przysługującej w danym roku kalendarzowym - dla nowo wybranego abonamentu.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia