W jakim terminie mam dokonać spłaty karty, aby nie ponosić ryzyka spóźnienia?

Za dzień spłaty zadłużenia uznawany jest dzień księgowania środków na rachunku kredytowym.

W przypadku spłaty dokonywanej w placówkach Banku (poprzez wpłatę gotówkową lub przelew z konta prowadzonego w Banku Credit Agricole) lub za pośrednictwem serwisu internetowego (przelew z konta prowadzonego w Banku Credit Agricole), zaksięgowanie spłaty następuje w trybie online. W pozostałych przypadkach zaksięgowanie spłaty następuje w dniu otrzymania przez Bank środków przekazanych przez instytucję (inny bank, pocztę lub inną jednostkę przyjmującą wpłaty gotówkowe), za pośrednictwem której dokonano spłaty zadłużenia. W związku z tym, wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając czas na przepływ środków pomiędzy instytucją przyjmująca wpłatę a Bankiem np. w bankach rozliczających transakcje w Krajowej Izbie Rozliczeniowej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www