Za dzień spłaty zadłużenia uznawany jest dzień księgowania środków na rachunku kredytowym.
W przypadku spłaty dokonywanej w placówkach Banku (poprzez wpłatę gotówkową lub przelew z konta prowadzonego w Banku Credit Agricole) lub za pośrednictwem serwisu internetowego (przelew z konta prowadzonego w Banku Credit Agricole), zaksięgowanie spłaty następuje:

  • tego samego dnia - w przypadku dyspozycji spłaty złożonych do godziny 13 w dniu roboczym,
  • nie później niż następnego dnia roboczego - w przypadku dyspozycji spłaty złożonych po godzinie 13 w dniu roboczym,
  • w najbliższym dniu roboczym - w przypadku dyspozycji spłaty złożonej w dniu wolnym od pracy,

przy czym wymienione operacje spłaty są księgowane z datą dyspozycji spłaty.
W pozostałych przypadkach zaksięgowanie spłaty następuje w dniu otrzymania przez Bank środków przekazanych przez instytucję (inny bank, pocztę lub inną jednostkę przyjmującą wpłaty gotówkowe), za pośrednictwem której dokonano spłaty zadłużenia. W związku z tym, wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając czas na przepływ środków pomiędzy instytucją przyjmująca wpłatę a Bankiem np. w bankach rozliczających transakcje w Krajowej Izbie Rozliczeniowej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku