Kredyt gotówkowy

Czy mając 18 lat mogę starać się o kredyt gotówkowy?

Minimalny wiek kredytobiorcy to 21 lat

Zobacz więcej

Czy mam szansę na kredyt gotówkowy jeżeli pracuję na umowę zlecenie/o dzieło?

TAK, jeżeli dochód uzyskiwany jest od minimum 6 miesięcy.

Zobacz więcej

Czy mogę otrzymać kredyt jeśli pracuję za granicą?

Jeśli dochód uzyskiwany jest za granicami kraju, Bank Credit Agricole może zaakceptować to źródło tylko w przypadku, jeśli dana firma posiada przedstawicielstwo w Polsce w celu weryfikacji zatrudnienia.

Zobacz więcej

Czy mogę połączyć klika kredytów w jeden, tak aby płacić jedną ratę?

TAK, zapraszamy do skorzystania z oferty kredytu konsolidacyjnego. Jeśli masz kilka kredytów, możesz zamienić je na jeden oraz uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel. Kredytem konsolidacyjnym możesz zastąpić kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe, a także karty kredytowe i pożyczki w koncie osobistym i płacić jedną ratę w miesiącu (jeden termin i jedna kwota)

Zobacz więcej

Czy mogę wnioskować o kredyt gotówkowy wraz z inną osobą, aby uzyskać wyższą kwotę?

TAK, umożliwiamy połączenie dochodów ze współmałżonkiem lub inna dowolna osobą. W celu podwyższenia kwoty kredytu można połączyć dochody nawet czterech osób.

Zobacz więcej

Czy posiadając umowę o pracę na czas określony mogę otrzymać kredyt w Crédit Agricole?

TAK. W przypadku zatrudnienia na czas określony termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać przed terminem rozwiązania stosunku pracy.

Zobacz więcej

Czy zamiast zaświadczenia o zarobkach mogę przedstawić inny dokument wnioskując o kredyt gotówkowy?

TAK, może to być m.in. wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku z okresu 3 ostatnich miesięcy, PIT 11 lub PIT 40 (do 30.06).

Jeśli wynagrodzenie wpływa na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. wówczas zaświadczenie nie jest potrzebne.

Zobacz więcej

Gdzie można otrzymać aktualne oprocentowanie kredytów?

Informacje na temat oprocentowania kredytów dostępne są w oddziałach naszego Banku, pod numerem serwisu telefonicznego 801 33 00 11 lub + 48 71 35 49 554 oraz na naszych stronach internetowych.

Zobacz więcej

Jaka jest minimalna kwota kredytu gotówkowego?

Jaki jest minimalny okres zatrudnienia w przypadku ubiegania się o kredyt?

Minimalny wymagany okres zatrudnienia (na czas nieokreślony lub określony) w danym zakładzie pracy wynosi 1 miesiąc.

Zobacz więcej

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać kredyt w Crédit Agricole?

Kredyt może być przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. legitymuje się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość (Dowodem osobistym, Paszportem, Kartą stałego pobytu),
  4. ma nadany numer ewidencyjny PESEL,
  5. ma ukończone 21 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  7. posiada zdolność kredytową.
Zobacz więcej

Mam konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. z wpływem wynagrodzenia, czy muszę przynieść zaświadczenie o zarobkach chcąc starać się o kredyt gotówkowy?

Jeżeli wynagrodzenie wpływa na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ma konieczności przedstawiania zaświadczenia o wynagrodzeniu.

Zobacz więcej

Na jaki maksymalny okres mogę wziąć kredyt gotówkowy?

Maksymalny okres kredytowania to nawet 10 lat (120 m-cy).

Zobacz więcej

Oprocentowanie kredytu gotówkowego jest stałe czy zmienne?

Kredyt gotówkowy oparty jest na oprocentowaniu stałym, które jest niezmienne w całym okresie spłaty. Dzięki temu masz pewność, że rata Twojego kredytu będzie taka sama w całym okresie kredytowania.

Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www