Minimalny wymagany okres zatrudnienia (na czas nieokreślony lub określony) w danym zakładzie pracy wynosi 1 miesiąc.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku