Czy bank może odmówić odnowienia umowy o limit w koncie na kolejny roczny okres?

Jeśli umowa jest zawarta na rok, jest odnawiana na kolejny ten sam okres. Bank może nie odnowić umowy, jeśli:

  1. nie zapewniałeś regularnych wpływów na rachunek główny lub rachunek oszczędzam w minimalnej zadeklarowanej wysokości MWM,
  2. przekroczyłeś limit,
  3. utraciłeś zdolność kredytową.

O nieodnowieniu umowy poinformujemy Cię pisemnie najpóźniej 21 dni przed upływem czasu trwania Umowy.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia