Jak są naliczane odsetki od przyznanego limitu?

Odsetki od limitu naliczane są codziennie i są uzależnione od kwoty zadłużenia i aktualnego oprocentowania podanego w Tabeli oprocentowania kont. Pobierane są z rachunku w dniu określonym w umowie jako dzień kapitalizacji odsetek.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o limicie w koncie, odwiedź naszą stronę.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia