Stabilność finansowa Twoich bliskich w trudnych chwilach - Pakiet Podstawowy i Pakiet Rozszerzony

Stabilność finansowa Twoich bliskich w trudnych chwilach

Pakiet Podstawowy to ubezpieczenie, które sprawia, że w trudnej sytuacji życiowej Ubezpieczyciel zadba o spłatę Twojego kredytu. Ubezpieczenie gwarantuje Twoim bliskim stabilną sytuację finansową, na wypadek Twojej śmierci lub trwałego inwalidztwa.

Zakres ubezpieczenia dostosowany do formy Twoich dochodów - Pakiet Podstawowy i Pakiet Rozszerzony

Zakres ubezpieczenia dostosowany do formy Twoich dochodów

Dzięki Pakietowi Rozszerzonemu możesz zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie z tytułu utraty pracy, poważnego zachorowania lub czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczenia dopasujemy do Twojego wieku i źródła dochodów.

Poważne Zachorowanie - wsparcie w obliczu groźnej choroby - Pakiet Podstawowy i Pakiet Rozszerzony

Poważne Zachorowanie - wsparcie w obliczu groźnej choroby

Obejmujemy Cię ochroną ubezpieczeniową na wypadek zdiagnozowania jednej spośród 8 poważnych chorób: zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego, utraty wzroku, a także na wypadek wszczepienia by-passów lub transplantacji ważnego narządu. Opcja należy do Pakietu Rozszerzonego.

Czasowa niezdolność do pracy – przy długotrwałym zwolnieniu

Boisz się, że choroba może pozbawić Cię środków do życia? Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolność do pracy zapewnia terminową spłatę nawet do 6 rat kredytu w razie zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 30 dni. Opcja należy do Pakietu Rozszerzonego i dostępna jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony lub prowadzących działalność gospodarczą.

Dogodna opłata ubezpieczeniowa

Opłatę ubezpieczeniową doliczamy do kwoty uzyskanego kredytu i wraz z nim rozkładamy na raty. Dzięki temu korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej bez angażowania własnych środków.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Informacje prawne

  1. Forma umowy ubezpieczenie: indywidualne (dostępne w ramach oferty kredytu gotówkowego w: placówkach bankowych Credit Agricole, placówkach partnerskich Credit Agricole oraz biurach kredytowych Credit Agricole)
  2. Ubezpieczyciel: CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac
  3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający kredyt gotówkowy w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Dokumenty

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 22.02.2018 r.

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 31.03.2018 r.

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia objęcie ubezpieczeniem (ubezpieczenie indywidualne) lub Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową (ubezpieczenie grupowe):

Ubezpieczenie kredytu ratalnego - wycofane z oferty

Podstawa prawna:

  1. Forma umowy: ubezpieczenie grupowe
  2. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
  3. Ubezpieczający: Klient Banku posiadający kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska S.A..
  4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Dokumenty i regulaminy:

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy złożyć Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową podpisując umowę Kredytu Ratalnego z jednym z naszych partnerów.

Stopka redakcyjna

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku