Ubezpieczenia do kredytu gotówkowegoPakiet podstawowy i pakiet rozszerzony

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego to finansowe wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w sytuacjach losowych, które mogą wpłynąć na możliwość spłaty Twojego kredytu. Z ubezpieczenia skorzystasz, gdy podpisujesz umowę kredytową.

 • stabilność finansowa dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dostosowanie do Twoich dochodów
 • ochrona w przypadku poważnego zachorowania i czasowej niezdolności do pracy
 • wygodna opłata, która jest doliczona do raty kredytu

Warianty ubezpieczenia

Zakres ubezpieczeniaPakiet podstawowyPakiet rozszerzony

Max. wiek w dniu spłaty kredytu

75

67

Śmierć

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

Utrata zdolności do samodzielnej egzystencji

Czasowa niezdolność do pracy

-

Utrata źródła dochodu

-

Poważne zachorowanie

-

Pakiet podstawowy

Ubezpieczenie Podstawowe - gwarantuje Twoim bliskim stabilną sytuację finansową na wypadek Twojej śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub utraty zdolności do samodzielnej egzystencji.

 • Suma Ubezpieczenia to kapitał pożyczki pozostający do spłaty w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego – nie więcej niż 255 550 zł

Pakiet rozszerzony

Ubezpieczenie Rozszerzone chroni Cię na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty zdolności do samodzielnej egzystencji, czasowej niezdolności do pracy, utraty źródła dochodu i poważnego zachorowania.

 • Poważne zachorowanie – ochrona na wypadek zdiagnozowania jednej spośród 8 poważnych chorób: zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego, utraty wzroku, a także na wypadek wszczepienia by-passów lub transplantacji ważnego narządu.

  Suma ubezpieczenia to maksymalnie 12 rat spłaty pożyczki nie więcej niż 150 000 zł

 • Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy zapewnia terminową spłatę nawet do 6 rat kredytu w razie zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 30 dni.

Suma ubezpieczenia to 6 rat spłaty pożyczki dla pojedynczego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz 12 rat w całym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 150 000 zł

Myślisz o bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny?

Sprawdź dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na życie

Zabezpieczy finansową przyszłość Twoich bliskich, w razie Twojej śmierci

Poważne zachorowanie

Wsparcie w przypadku zdiagnozowania jednej z dziesięciu poważnych chorób

Hospitalizacja

Dodatkowy zastrzyk pieniędzy na wypadek pobytu w szpitalu

Zobacz więcej
Informacje prawne

Informacje prawne

 1. Forma umowy ubezpieczenie: indywidualne (dostępne w ramach oferty kredytu gotówkowego w: placówkach bankowych Credit Agricole, placówkach partnerskich Credit Agricole oraz biurach kredytowych Credit Agricole)
 2. Ubezpieczyciel: CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac
 3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający kredyt gotówkowy w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Dokumenty
Jak zgłosić roszczenie?

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia