Czy mogę podwyższyć kwotę limitu?

Tak. Wysokość podwyższonego limitu w koncie zależy od oceny Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej, jeśli posiadasz konto wspólne, również współposiadacza. Każda zmiana limitu wymaga zawarcia aneksu. Możesz to zrobić na dwa sposoby:


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia