Kiedy kredyt jest przeterminowany?

Przeterminowaniu może ulec rata kredytu. Rata jest przeterminowana następnego dnia po dacie płatności wynikającej z harmonogramu kredytu.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia