TAK. W przypadku zatrudnienia na czas określony termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać przed terminem rozwiązania stosunku pracy.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku