Czy należy mi się zwrot prowizji za udzielenie kredytu, jeżeli spłacę kredyt przed terminem wynikającym z umowy?

Informacja z 11 maja 2020 r. o zwrocie prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

Jeśli spłacą lub spłacili Państwo kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie, zwrócimy Państwu część kosztów kredytu (prowizji) za okres, o który została skrócona umowa. Dotyczy to kredytów konsumenckich tj. pożyczki gotówkowej, pożyczki konsolidacyjnej, kredytu na zakup towarów lub usług, które są opisane w art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

Zwrot prowizji dotyczy kredytów zawartych i spłaconych po 18 grudnia 2011 r., czyli po wejściu w życie Ustawy o kredycie konsumenckim z zastrzeżeniem:

  • dla kredytów spłaconych po 19 kwietnia 2020 r. - zwrot prowizji otrzymają Państwo automatycznie, do 14 dni od dnia, w którym spłacili Państwo kredyt. Nie muszą Państwo nic robić. Kwotę przekażemy na Państwa rachunek podany w umowie kredytu lub – jeśli w umowie nie było numeru rachunku – zwrot wyślemy przekazem pocztowym.
  • dla kredytów spłaconych przed 20 kwietnia 2020 r. – zwrócimy prowizję na podstawie Państwa reklamacji. Mogą ją Państwo złożyć listem na adres Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w placówce bankowej lub przez formularz reklamacji.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do naszych placówek i do kontaktu telefonicznego pod numerem: 19 019 (koszt wg stawki operatora).


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia