Oferta dla firm

Ile kont firmowych może posiadać firma?

Jak opodatkowane są zyski z lokat oraz środki zgromadzone na rachunkach firmowych?

Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych w ramach Konta Biznes nie stanowią przychodów z kapitałów pieniężnych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez Bank (podatek od zysków kapitałowych). Oznacza to, że Bank nie pobiera od Klienta z tytułu wypłacanych odsetek żadnego podatku. Odsetki stanowią dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zobacz więcej

Jak wypłacić gotówkę bez prowizji z Konta Biznes?

Bezpłatne wypłaty z Konta Biznes są możliwe w sieci bankomatów BZWBK24 oraz z bankomatów EURONET zlokalizowanych przy placówkach Banku.

Zobacz więcej

Jak założyć Konto Biznes w banku Credit Agricole?

Wystarczy udać się do placówki bankowej. Natomiast jeżeli jesteś osobą fiyczną prowadzącą działalność gospodaczą lub wykonującą wolny zawód, oferujemy również możliwość założenia konta przez internet lub telefon (801 333 666 lub +48 71 35 49 035).

Zobacz więcej

Jakie firmy mogą otrzymać kredyt w Koncie Biznes?

O Kredyt w Koncie Biznes (od 10 000 do 300 000 PLN) mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółki cywilnej
 • spółki osobowe prawa handlowego
 • spółki kapitałowe prawa handlowego
 • spółdzielnie (za wyjątkiem mieszkaniowych i rolniczych)
Zobacz więcej

Jakie firmy mogą założyć Konto Biznes w banku Credit Agricole?

Oferta Konta Biznes jest skierowana przede wszystkim do firm małych, tzn. których roczne przychody nie przekraczają 800 000 Euro (około 3 100 000 PLN) oraz zatrudniających do 9 osób włącznie w właścicielami.

Zobacz więcej

Jakie formy prawne podmiotów gospodarczych mogą założyć Konto Biznes?

Konto Biznes mogą założyć praktycznie wszystkie formy prawne działające na polskim rynku, przede wszystkim:

 • 1-osobowe działalności gospodarcze,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o.),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • kościoły,
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • inne.

Obsługujemy spółki maksymalnie z 5 osobową reprezentacją wspólników.
Z oferty wyłączone są:

 • spółki akcyjne (S.A.),
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • partie polityczne,
 • kluby poselskie,
 • komitety wyborcze.
Zobacz więcej

Jestem posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego. Posiadam już dostęp do konta przez internet (serwis internetowy). Czy po otwarciu Konta Biznes muszę korzystać z nowego hasłą i tokena?

Każdemu klientowi nadawany jest jeden dostęp do konta przez internet. Po zalogowaniu do serwisu internetowego CA24 będzie również widoczne konto Biznes, aby dokonać na nim operacji wystarczy wybrać je z listy.
Identyfikator i hasło pozostają bez zmian. Bank nie pobiera w takiej sytuacji już żadnych dodatkowych opłat np. za użytkowanie tokena.

Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www