Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych w ramach Konta Biznes nie stanowią przychodów z kapitałów pieniężnych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez Bank (podatek od zysków kapitałowych). Oznacza to, że Bank nie pobiera od Klienta z tytułu wypłacanych odsetek żadnego podatku. Odsetki stanowią dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku