Każdemu klientowi nadawany jest jeden dostęp do konta przez internet. Po zalogowaniu do serwisu internetowego CA24 będzie również widoczne konto Biznes, aby dokonać na nim operacji wystarczy wybrać je z listy.
Identyfikator i hasło pozostają bez zmian. Bank nie pobiera w takiej sytuacji już żadnych dodatkowych opłat np. za użytkowanie tokena.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu