Finansowanie do 100% wartości inwestycji
Bez faktur
Bez wkładu własnego
Kredyt inwestycyjny – efektywne źródło finansowania wydatków inwestycyjnych firmy

Kredyt inwestycyjny to źródło finansowania inwestycji w firmie. Kredyt może być przeznaczony na:

 • finansowanie nieruchomości komercyjnych lokalowych, na rynku wtórnym przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe:
  • zakup
  • modernizacja i remont nieruchomości nie wymagające pozwolenia na budowę
  • refinansowanie kredytu inwestycyjnego w innym banku
  • refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych
 • finansowanie inwestycji w rzeczowy majątek trwały związany z podstawową działalnością gospodarczą Klienta, z wyłączeniem nieruchomości:
  • zakup
  • refinansowanie kredytu inwestycyjnego z innego banku
  • refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych
Dlaczego warto korzystać z kredytu inwestycyjnego?
 • możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną firmy jednym kredytem
 • brak konieczności przedstawiania biznesplanu niezależnie od kwoty kredytu, okresu i przeznaczenia środków
 • okres spłaty dostosowany do specyfiki inwestycji oraz działalności mikro, małych i średnich firm
 • sposób spłaty ustalany indywidualnie i dostosowany do możliwości finansowych firmy – raty równe lub malejące, możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • konto firmowe wraz z opieką dedykowanego Doradcy Klienta Biznesowego

Szczegóły oferty

JEDEN kredyt i aż DWIE możliwości finansowania dynamicznego rozwoju firmy

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to pewne rozwiązanie dające możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną firmy jednym kredytem

 • waluta kredytu - PLN
 • minimalna kwota kredytu od 10 000 zł, maksymalna kwota kredytu do 4 000 000 zł
 • okres kredytowania
  • do 96 miesięcy na finansowanie majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • do 180 miesięcy na finansowanie nieruchomości komercyjnych
  ze spłatą ustaloną indywidualnie i dostosowaną do możliwości finansowych każdej firmy
 • forma finansowania - kredyt ratalny
 • zabezpieczenie:
  • przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub lokalu użytkowym w przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych
  wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia
 • minimalna wpłata własna:
  • 0% w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • 20% w przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych
 • brak biznesplanu
 • minimum dokumentów i decyzja kredytowa do 7 dni roboczych po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów

Opłaty i regulaminy

Jak wziąć kredyt?

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku