Finansowanie do 100% wartości inwestycji
Bez faktur
Bez wkładu własnego
Kredyt inwestycyjny – efektywne źródło finansowania wydatków inwestycyjnych firmy

Kredyt inwestycyjny to źródło finansowania inwestycji w firmie. Kredyt może być przeznaczony na:

 • finansowanie nieruchomości komercyjnych lokalowych, na rynku wtórnym przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe:
  • zakup
  • modernizacja i remont nieruchomości nie wymagające pozwolenia na budowę
  • refinansowanie kredytu inwestycyjnego w innym banku
  • refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych
 • finansowanie inwestycji w rzeczowy majątek trwały związany z podstawową działalnością gospodarczą Klienta, z wyłączeniem nieruchomości:
  • zakup
  • refinansowanie kredytu inwestycyjnego z innego banku
  • refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych
Dlaczego warto korzystać z kredytu inwestycyjnego?
 • możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną firmy jednym kredytem
 • brak konieczności przedstawiania biznesplanu niezależnie od kwoty kredytu, okresu i przeznaczenia środków
 • okres spłaty dostosowany do specyfiki inwestycji oraz działalności mikro, małych i średnich firm
 • sposób spłaty ustalany indywidualnie i dostosowany do możliwości finansowych firmy – raty równe lub malejące, możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • konto firmowe wraz z opieką dedykowanego Doradcy Klienta Biznesowego

Szczegóły oferty

JEDEN kredyt i aż DWIE możliwości finansowania dynamicznego rozwoju firmy

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to pewne rozwiązanie dające możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną firmy jednym kredytem

 • waluta kredytu - PLN
 • minimalna kwota kredytu od 10 000 zł, maksymalna kwota kredytu do 4 000 000 zł
 • okres kredytowania
  • do 96 miesięcy na finansowanie majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • do 180 miesięcy na finansowanie nieruchomości komercyjnych
  ze spłatą ustaloną indywidualnie i dostosowaną do możliwości finansowych każdej firmy
 • forma finansowania - kredyt ratalny
 • zabezpieczenie:
  • przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub lokalu użytkowym w przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych
  wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia
 • minimalna wpłata własna:
  • 0% w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • 20% w przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych
 • brak biznesplanu
 • minimum dokumentów i decyzja kredytowa do 7 dni roboczych po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów
Kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

Kredyt inwestycyjny zabezpieczony dodatkowo gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. to dostęp wygodnego finansowania działań inwestycyjnych firm, które nie posiadają wystarczającej wpłaty własnej wymaganej przez bank.

 • waluta kredytu - PLN
 • minimalna kwota kredytu od 10 000 zł, maksymalna kwota kredytu do 4 000 000 zł
 • okres kredytowania do 96 miesięcy ze spłatą ustaloną indywidualnie i dostosowaną do możliwości finansowych każdej firmy
 • forma finansowania - kredyt ratalny
 • zabezpieczenie podstawowe:
  • przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości,
  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub lokalu użytkowym w przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych
  wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia
 • atrakcyjne dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia załatwiane są wraz z wnioskiem o udzielenie finansowania
 • minimalna wpłata własna niższa dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu w postaci gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.:
  • 0% w przypadku finansowania majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości
  • 10% w przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych
 • brak biznesplanu
 • minimum dokumentów i decyzja kredytowa do 7 dni roboczych po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów
 • niższe koszty kredytu dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu kredytu w postaci gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

Opłaty i regulaminy

Jak wziąć kredyt?

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.