Kredyt inwestycyjny dla firm Na inwestycje w rzeczowy majątek trwały związany z działalnością Twojej firmy

Kredyt inwestycyjny pozwoli Ci na sfinansowanie budowy lub zakupu nieruchomości komercyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym. A także na sfinansowanie innych inwestycji w rzeczowy majątek trwały związany z Twoją podstawową działalnością – zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, komputerów, samochodów osobowych i dostawczych, paneli fotowoltaicznych. Przy jego pomocy możesz też refinansować kredyt inwestycyjny zaciągnięty w innym banku oraz poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne.

Okres kredytowania do 15 lat

Wysoka kwota kredytu - do 10 mln zł

 • okres spłaty jest dostosowany do specyfiki inwestycji oraz Twojej działalności
 • wybierasz sposób spłaty w ratach równych lub malejących
 • do wyliczenia zdolności kredytowej bierzemy pod uwagę również przyszłe dochody z inwestycji Twojej firmy
 • za rozpatrzenie wniosku kredytowego nie płacisz prowizji
 • masz możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną firmy jednym kredytem

Skontaktuj się z doradcą

Zielony kredyt inwestycyjny

Inwestycje w odnawialne źródła energii

 • okres kredytowania do 15 lat
 • wysoka kwota kredytu - do 10 mln zł
 • zakup i montaż OZE

Pożyczka biznes

Pożyczka dla firm na bieżące potrzeby

 • do 500 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych
 • na dowolny cel związany z działalnością Twojej firmy
 • okres spłaty do 7 lat

Kredyt w rachunku bieżącym

Rezerwa gotówki potrzebna każdej firmie

 • do 500 000 zł bez zabezpieczeń
 • brak konieczności dokumentowania przeznaczenia środków
 • 0 zł prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Kredyt inwestycyjny możeszprzeznaczyć na różne cele:

 • zakup, budowa lub rozbudowa obiektów
 • zakup lokalu
 • modernizacja, adaptacja, remont nieruchomości komercyjnej
 • refinansowanie wydatków inwestycyjnych

Jeden kredyt - trzy możliwości finansowania rozwoju Twojej firmy

Kredyt inwestycyjny daje Ci możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną Twojej firmy jednym kredytem.

1. Finansowanie majątku trwałego z wyłączeniem nieruchomości2. Finansowanie nieruchomości komercyjnych3. Finansowanie drobnych inwestycji do 150 tys. zł bez zabezpieczenia rzeczowego
 • okres kredytowania do 72 miesięcy
 • minimalna wpłata własna od 10%
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu może być: zastaw, przewłaszczenie na przedmiocie inwestycji.
 • okres kredytowania do 180 miesięcy
 • dla nieruchomości w budowie możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy
 

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu może być hipoteka na finansowanej nieruchomości wraz z cesją wierzytelności praw polisy.

 

Ważne! Do zabezpieczenia przyjmujemy wartość przyszłą nieruchomości – po zrealizowaniu inwestycji.

 

Finansowanie drobnych inwestycji w majątek trwały twojej firmy bez konieczności zabezpieczenia się na nim.

 

Parametry wspólne dla finansowania nieruchomości oraz innego majątku trwałego:

 • waluta kredytu - PLN
 • spłata ustalona indywidualnie i dostosowana do możliwości finansowych każdej firmy
 • forma finansowania - kredyt ratalny
 • minimum dokumentów

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia