Kredyt mieszkaniowy

Co to jest rynek pierwotny i wtórny?

Rynek pierwotny zajmuje się obrotem nowymi nieruchomościami nabywanymi bezpośrednio od deweloperów bądź Spółdzielni Mieszkaniowych.
Rynek wtórny zajmuje się obrotem nieruchomościami wcześniej użytkowanymi, nabywanymi za pośrednictwem biur nieruchomości lub bezpośrednio od ich właścicieli.

Zobacz więcej

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to udokumentowane środki zgromadzone lub już zaangażowane w prowadzoną inwestycję np. zaliczki/ zadatki wniesione na poczet kupna nieruchomości, wpłat na rzecz sprzedającego nieruchomość, a przy budowie domu to wartość działki oraz wykonanych prac budowlanych.

Zobacz więcej

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa, jest to zdolność do płacenia określonych rat kredytu w określonym czasie. Aby obliczyć Twoją zdolność kredytową bierzemy pod uwagę Twoje dochody, obciążenia kredytowe, limity kredytowe na kontach i kartach kredytowych, liczbę osób na utrzymaniu oraz stałe miesięczne wydatki.

Zobacz więcej

Co to oznacza, że oprocentowanie jest zmienne?

Oprocentowanie jest zmienne jest sumą dwóch składników: stałej marży oraz stopy bazowej WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M, która może ulec zmianie w okresie kredytowania. Zmiana stopy bazowej wpływa na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w danym miesiącu, a tym samym wyskość płaconej raty.

Zobacz więcej

Czy można opuścić spłatę raty kredytowej?

W trakcie trwania umowy kredytowej Bank dopuszcza możliwość opuszczenia spłaty raty kredytu. Zawieszenie spłaty kredytu możliwe jest maksymalnie na 1 miesiąc kalendarzowy, w każdym roku trwania umowy kredytu hipotecznego, począwszy od 2 roku - są to tzw. wakacje kredytowe.

Zobacz więcej

Czym jest karencja w spłacie kapitału i kiedy mogę z niej skorzystać?

Karencja jest czasowym zawieszeniem (odroczeniem) konieczności spłaty części kapitałowej raty, podczas gdy część odsetkowa raty oraz składki ubezpieczeń są nadal spłacane. Maksymalny okres karencji to 12 miesięcy przy kredytowaniu zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, remoncie i nawet do 36 miesiące przy budowie domu i zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym.

Zobacz więcej

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku kredytowego?

Czas rozpatrywania Twojego wniosku kredytowego zależy przede wszystkim od kompletności wniosku kredytowego. Zanim spotkasz się z naszym doradcą możesz sam skompletować wymagane dokumenty - sprawdź zakładkę: "Potrzebne dokumenty"

Zobacz więcej

Jakie są systemy spłat kredytu hipotecznego w Banku Crédit Agricole?

Kredyt hipoteczny może być spłacany:

  • w równych ratach co oznacza, że w kolejnych miesiącach raty kapitałowo-odsetkowe są na tym samym poziomie. W tym systemie na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe. W praktyce jest to najpopularniejszy na rynku sposób spłaty kredytu hipotecznego.
  • w ratach malejących co oznacza, że w kolejnych miesiącach raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe. Bazą dla naliczania odsetek jest kwota kapitału pozostającego do spłaty, która z czasem maleje, dlatego kwota odsetek w każdej racie jest coraz niższa.
Zobacz więcej

Na jakiej podstawie ustalamy wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Możliwe są dwie formy wyceny:

  • operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego (istnieje możliwość zlecenia operatu za pośrednictwem banku)
  • bankowego oszacowania nieruchomości (tylko dla kwot kredytu nie wyższych niż 80 000 zł)
Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www