Stabilność finansowa w najtrudniejszych przypadkach losowych w Ubezpieczeniu na życie

Stabilność finansowa w najtrudniejszych przypadkach losowych

Ubezpieczenie na życie sprawia, że w możesz być spokojny o spłatę kredytu hipotecznego, nawet jeśli utracisz możliwość zarobkowania. To grupowe ubezpieczenie chroni Cię przed skutkami trwałej niezdolności do pracy, a dodatkowo zapewnia Twoim bliskim stabilność finansową na wypadek Twojej śmierci.

Sposób na niższe oprocentowanie kredytu w Ubezpieczeniu na życie

Sposób na niższe oprocentowanie kredytu

Ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona dla Ciebie i Twoich najbliższych, ale także możliwość obniżenia oprocentowania kredytu. Ubezpieczenie dostępne jest dla kredytów o kwocie maksymalnie do 800 000 zł.

Gwarancja spłaty 100% zobowiązań w Ubezpieczeniu na życie

Gwarancja spłaty 100% zobowiązań

W razie śmierci Ubezpieczonego lub jego całkowitej niezdolności do pracy czy utraty zdolności do samodzielnej egzystencji, Ubezpieczyciel pokrywa 100% kwoty, jaka pozostała do spłaty z tytułu posiadanego kredytu, co stanowi 100% sumy ubezpieczenia.

Pełna ochrona przy malejącej opłacie ubezpieczeniowej w Ubezpieczeniu na życie

Pełna ochrona przy malejącej opłacie ubezpieczeniowej

Ubezpieczeniem obejmujemy kwotę kredytu, jaka pozostała do spłaty. Dlatego opłata ubezpieczeniowa maleje w miarę, jak spłacasz kredyt hipoteczny.

Wspólna składka dla wszystkich kredytobiorców

Bierzesz kredyt wspólnie z małżonkiem lub inną osobą? Możesz objąć jednym ubezpieczeniem wszystkich kredytobiorców, ponieważ wysokość opłaty ubezpieczeniowej zależy od kwoty kredytu do spłaty, a nie od liczby kredytobiorców.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową możesz podpisać u Doradcy w chwili składania wniosku o kredyt hipoteczny lub w czasie trwania umowy kredytowej.

Ubezpieczenia dostępne z kredytem hipotecznym

Ubezpieczenie na życie możesz powiązać z kredytem hipotecznym z oferty Cr é dit Agricole: na dom, mieszkanie, działkę, remont, a także z kredytem hipotecznym konsolidacyjnym, refinansowym lub pożyczką hipoteczną.

Szczegóły

Informacje prawne

 1. Forma umowy: ubezpieczenie grupowe
 2. Ubezpieczyciel: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający kredyt hipoteczny, konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką lub pożyczkę hipoteczną w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wysokość opłat za ubezpieczenie wskazana jest w umowie kredytu w harmonogramie spłat. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie, całkowitej niezdolności do pracy, utrata zdolności do samodzielnej egzystencji. Towarzystwo Ubezpieczeń spłaca całe zadłużenie w razie śmierci, całkowitej niezdolności do pracy Kredytobiorcy, lub utraty zdolności do samodzielnej egzystencji.

 • Suma ubezpieczenia równa kwocie zadłużenia - ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby w każdym momencie zabezpieczało aktualną kwotę kredytu, czyli gdy Ty spłacasz kredyt maleje zadłużenie, a wraz z nim maleje też suma ubezpieczenia
 • Malejąca opłata ubezpieczeniowa - opłata ubezpieczeniowa maleje wraz ze spłatą kredytu - jest obliczana co miesiąc od aktualnego zadłużenia.
 • Jedna opłata ubezpieczeniowa dla wszystkich kredytobiorców - za jedną opłata ubezpieczeniową mogą być objęci ubezpieczeniem wszyscy Kredytobiorcy, gdyż jest liczona od kwoty kredytu, a nie za każdą osobę.
 • Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Kredytobiorca kredytu hipotecznego Banku Crédit Agricole do 65 roku życia, który złożył Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową

Dokumenty i regulaminy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Dokumenty archiwalne »

Jak zgłosić roszczenie?

 1. W przypadku zdarzenia objętego ochroną Ubezpieczyciela Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce skontaktuj się telefonicznie z Ubezpieczycielem: pod nr telefonu 801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 *
 2. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie od daty wystąpienia zdarzenia.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty wskazane w Warunkach Ubezpieczenia.
 4. Podejmij aktywną współpracę z Ubezpieczycielem - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.

Dane adresowe Ubezpieczyciela:

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

W przypadku zdarzenia objętego ochroną Ubezpieczyciela Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 1. W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody skontaktuj się telefonicznie z TU na Życie Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887. Numery czynne w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00
 2. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie od daty wystąpienia zdarzenia.
 3. Wniosek o realizację świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z Warunków Ubezpieczenia możesz również złożyć bezpośrednio w placówce Banku .

Dane adresowe Ubezpieczyciela:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Ul .Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

* opłata wg stawek operatora

Pytania i odpowiedzi

Jaka będzie suma ubezpieczenia w przypadku objęcia ochroną więcej niż 1 Kredytobiorcy?

Będzie podzielona między Współkredytobiorców zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji Zgody

Jak zadziała ubezpieczenie w przypadku śmierci jednego z Kredytobiorców?

Ubezpieczenie pokryje część kredytu zgodnie z zadeklarowanym podziałem.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy złożyć Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową u Doradcy w Placówce Credit Agricole w dowolnym momencie trwania umowy kredytu lub przed jego zawarciem.

Stopka redakcyjna

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku