Kto dziedziczy kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny dziedziczony jest przez spadkobierców kredytobiorcy - w zależności od tego, czy dochodzi do dziedziczenia ustawowego czy testamentowego, obowiązek spłaty kredytu przechodzi na osoby powołane ustawą Kodeks cywilny lub wolą spadkodawcy. Spadkobierca może przyjąć spadek wprost (dziedzicząc wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy), z dobrodziejstwem inwentarza (dziedzicząc prawa i obowiązki do tzw. Wartości czynnej spadku) lub odrzucić spadek (nie dziedzicząc ani praw ani obowiązków spadkodawcy). W przypadku odrzucenia spadku, spadkobierca nie ma obowiązku spłaty kredytu.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia