Co jest lepsze: kredyt ze stałą czy zmienną stopą procentową?

Jeśli wybierzesz oprocentowanie zmienne musisz liczyć się z tym, że jego wysokość będzie ulegała zmianie wraz ze zmianą wartości wskaźnika WIBOR. Może się zwiększyć lub zmniejszyć w trakcie spłaty kredytu, co przełoży się na wyższe lub niższe raty kredytu w kolejnych miesiącach.

Wybierając oprocentowanie okresowo stałe rata Twojego kredytu nie ulegnie zmianie w określonym czasie, mimo zmiany stóp podstawowych NBP.

Decyzję o rodzaju oprocentowania podejmujesz samodzielnie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia