Czym jest zabezpieczenie tymczasowe?

Do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej bank stosuje podwyższenie marży kredytu. Okres zabezpieczenia tymczasowego zależy od prawomocnego wpisu hipoteki do Ksiąg Wieczystych. Marża obniżymy zaraz po ustanowieniu hipoteki.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia