Czym są tzw. "wakacje kredytowe"?

Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego - 2022 i 2023 r.

Od 29 lipca 2022 r. klienci Credit Agricole będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego - tzw. wakacje kredytowe. Więcej informacji o ustawowych wakacjach kredytowych znajdziesz na dedykowanej stronie internetowej.

***

W trakcie trwania umowy kredytowej, raz na 12 miesięcy, masz możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu. Z pierwszych „wakacji kredytowych” możesz skorzystać już po pierwszym roku (12 miesiącach) terminowej spłaty kredytu, nie wcześniej jednak niż przed upływem 12 miesięcy od zakończenia karencji w spłacie kapitału.

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty raty kredytu zwiększy kwoty pozostałych rat kapitałowych lub wydłuży okresu kredytowania - Ty wybierzesz, na którą opcję się zdecydujesz. Zwiększenie kwoty pozostałych rat kapitałowych nie wymaga zmiany umowy, natomiast wydłużenie okresu spłaty kredytu wymaga podpisania aneksu do umowy. Ewentualne koszty sporządzenia aneksu sprawdzisz w Tabeli Opłat i Prowizji.

WAŻNE:

Jeśli z powodu epidemii koronawirusa masz trudności ze spłatą swojego kredytu, zgłoś się do nas, żeby odłożyć spłatę na później. Przeczytaj szczegóły i dowiedz się jak to zrobić.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia